/

Grafisk profil & logotyper

Den grafiska profilen är ett hjälpmedel för leverantörer och medarbetare i Katrineholms kommun när vi ska designa vår kommunikation oavsett kanalval, språk eller bilder. Det handlar om att med en tydlig avsändare visa vilka vi är och vad vi står för.

Vill du ha hela grafiska profilen som PDF-fil? Skriv till oss så skickar vi den till dig.

Grafisk profil

Logotyp

Kommunens logotyp får inte förvanskas eller användas på ett oseriöst sätt. Behöver du logtypen? Kontakta kommunikationsavdelningen.

Sponsring, bidrag eller samarbete

Om du fått bidrag eller samarbetar med kommunen så vill vi att vår logotyp syns i det du gör. Skriv alltid varför logotypen är med i anslutning till logotypen. Till exempel kan det stå "Med bidrag från:" eller "På uppdrag av:"

Bilder

Våra bilder ska förmedla en känsla av liv och lust och representera mångfalden och människorna i Katrineholm. Varje mottagare ska känna sig inkluderad oavsett ålder, social
bakgrund, etnicitet, religion, funktionsnedsättning, könsidentitet eller sexuell läggning. Alla bilder, med undantag för generella närbilder, ska vara tagna i Katrineholms kommun.

Saker att eftersträva:

  • Hög kvalitet
  • Autentisk känsla
  • Naturligt ljus
  • Mångfald i motiv och bildutsnitt
  • Natur och grönska

Saker att undvika:

  • Arrangerade bilder som inte känns autentiska
  • Bilder med stökiga bakgrunder
  • Manipulerade bilder
  • Frilagda bilder

Typografi

Utgångspunkten är att typsnitten ska vara gratis och tillgängliga för alla medarbetare. De typsnitt vi använder fungerar både i tryck och digitalt.

Open Sans används för brödtext. Det är ett modernt typsnitt, och är designat för att vara lätt att läsa på webb, mobil och i print.

Playfair Display Bold används endast för huvudrubriker och till eventuell grafik. Det ska ge Katrineholm en egen särprägel och igenkänning; typsnittet ska förmedla visionen - läge för liv och lust.

Färger

Ruta som visar kommunens röda färg

Röd
RGB 227/6/19
CMYK 0/100/100/0
PMS 485
#E30613

Ruta som visar kommunens röda färg

Orange
RGB 255/88/0
CMYK 0/71/100/0
PMS 021
#FF5800

Ruta som visar kommunens röda färg

Rosa
RGB 226/23/118
CMYK 0/92/18/0
PMS 213
#E21776

Ruta som visar kommunens röda färg

Lila
RGB 155/24/137
CMYK 46/100/0/0
PMS 248
#9B1889

Ruta som visar kommunens röda färg

Blå
RGB 0/122/201
CMYK 100/32/0/0
PMS 3005
#007AC9

Ruta som visar kommunens röda färg

Grön
RGB 0/155/58
CMYK 94/0/100/0
PMS 355
#009B3A

Kommunvapnet

Katrineholms kommuns stadsvapen är en högtidssymbol. Den får endast användas vid ceremoniella tillfällen, till exempel på flaggor, standarer och i samband med statsbesök.

Katrineholm blev stad 1917, och 1918 fastställdes stadsvapnet. Det var komponerat av konstnären Carl Richard Forsslund, som under 1910- och 1920-talen var verksam i Katrineholm. Dåvarande riksheraldikern Adam Lewenhaupt beskrev Katrineholms stadsvapen så här:

"En röd sköld, genom ett omvänt gaffelkors av guld, delad tre fält; i första fältet en mercuriestav, i andra en hammare och i tredje en ros, allt av sagda metall".

Det omvända gaffelkorset symboliserar mötesplatsen för västra och östra stambanorna, hammaren betecknar industrin, mercuriestaven handeln och rosen trädgårdsstaden.

Vapnet kröntes av en välvd murkrona i guld. 1971 bildades Katrineholms kommun genom sammanläggning av Katrineholms stad och Stora Malms, Sköldinge och delvis Julita storkommuner samt Björkviks och Floda kommuner. Det blev då aktuellt att ta ställning till hur den nybildade kommunens vapen skulle vara utformat. Stora Malm, Sköldinge, Floda och Julita hade haft egna kommunvapen. Beslut fattades om att Katrineholms stadsvapen skulle utgöra symbol även för den nybildade Katrineholms kommun. Murkronan togs dock bort. Den ansågs symbolisera stadsbegreppet, som inte längre fanns kvar.

Vapnet användes utan murkrona fram till 1988. Då återinfördes murkronan i en något moderniserad form, som utseendemässigt anses ge vapnet en bättre balans.

 

Katrineholms kommunvapen

Kontakt

Kommunikationsavdelningen

Telefon: 0150-570 00