/

Parkeringstillstånd

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Katrineholms kommun kan utfärda ett särskilt parkeringstillstånd för dig som har svårt att gå och är rörelsehindrad. Tillståndet söker du hos samhällsbyggnadsförvaltningen.

Vem kan få tillstånd?

Du kan få parkeringstillstånd om du har ett rörelsehinder som gör att du har stora svårigheter att förflytta dig till och från ett fordon inom rimligt avstånd från en parkeringsplats. Rörelsehindret ska vara varaktigt. 

Så här ansöker du

Du kan göra din kompletta ansökan direkt via vår e-tjänst. Länk till annan webbplats.

Första gången du ansöker om parkeringstillstånd ska du alltid lämna in både ansökan om parkeringstillstånd och ett intyg. Intyget ska skrivas av läkare eller annan legitimerad person (distriktssköterska eller sjukgymnast). Om det skulle behövas begär vi in komplettering. 

När du vill förnya ditt parkeringstillstånd är det bra att tänka på att lämna in ansökan i god tid innan det går ut. Vi meddelar om du behöver lämna ett nytt intyg. 

Två typer av parkeringstillstånd

Parkeringstillstånd kan beviljas till förare eller passagerare. 

1. Parkeringstillstånd för förare
Du som förare av ett fordon kan få parkeringstillstånd om du har ett rörelsehinder som gör att du inte kan gå längre än en mycket kort sträcka. 

2. Parkeringstillstånd för passagerare
För att få parkeringstillstånd som passagerare krävs det att du förutom begränsad gångförmåga även har ett mycket stort behov av hjälp från föraren utanför bilen. 

Var och hur länge gäller parkeringstillståndet?

  • När du fått tillstånd kan du parkera på de parkeringsplatser som är reserverade för personer med rörelsehinder.
  • Det gäller i hela Sverige och samtliga EU-länder.
  • Parkeringstillstånd kan beviljas för högst fem år i taget.
  • Utfärdat parkeringstillstånd är personligt. Det är inte knutet till något särskilt fordon.

Så här bedömmer vi ditt ärende

Vår bedömning av rörelsehinder grundar sig på gångförmåga. Ansökan och intyg bedöms enskilt/individuellt med utgångspunkt från Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd.

Mer information

Läs mer om parkeringstillstånd för rörelsehindrade på Transportstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Telefon: 0150-570 00

Öppettider: måndag till fredag klockan 8-16. Lunchstängt klockan 12-13.
Tillgänglighet: tillgänglighet för besökare

Observera att vi endast tar emot bokade besök. Övriga besök hänvisar vi till Kontaktcenter på Djulögatan 31B i Katrineholm.