/

Upphandling

Alla kommunens inköp föregås av upphandling i enlighet med de lagar som gäller för offentlig upphandling.

Aktuella upphandlingar

Katrineholms kommun samverkar med Telge Inköp vad gäller kommunöverskridande ramavtal, egna ramavtal och objektsupphandlingar.

Sök i avtalskatalogen för aktuella upphandlingarlänk till annan webbplats

Projekttävling

Konst till Dufvegården

Ansökningsperiod: 2019-07-02–2019-08-29

Lämna anbud via TendSignlänk till annan webbplats

Direktupphandlingar

Inga pågående direktupphandlingar