/
/

Information för företag som är godkända som utförare av hemtjänst

Utföraren ska ha kunskap om vård- och omsorgsnämndens mål och kvalitetskrav för verksamheten. Utföraren ska också följa de lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd som finns inom området.


Utföraren ansvarar för att uppdraget utförs i enlighet med tillämplig lagstiftning som socialtjänstlag och sekretesslagstiftning samt hälso- och sjukvårdslagen.

Utföraren och dess personal ska vara väl förtrogen med nedan redovisade lokala styrdokument samt se till att verksamheten beaktar och arbetar i enlighet med dem

Senaste nytt för utförare av hemtjänst

  • 2020-01-23. Följande riktlinjer är uppdaterade från 2020-01-01:
   Anställning av leg personll, säkerställande vid
   Ansvar och kompetens för hälso- och sjukvård
   Demens och intellektuell funktionsnedsättning
   Diabetesvård
   Inkontinensvård
   Informationshantering och patientjournal
   Information, kommunikation och samverkan
   Kvalitetsregister
   Samtycke NPÖ
   Systematiskt patientsäkerhetsarbete
  • 2020-01-23. Följande rutiner är uppdaterade från 2020-01-01:
   Delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård
   Checklista vid delegering
  • 2020-01-21 Nu finns uppdaterad rutin för Delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård samt ny Checklista vid delegering under Rutiner Hälso- och sjukvård.
  • 2019-12-18 Riktlinjen för delegering är uppdaterad. Den finns och finns under Riktlinjer Hälso- och sjukvård.
  • 2019-12-13 Debiteringsunderlaget är uppdaterat. Bl.a. har rutorna för tillfällig dubbelbemanning samt utförd/debitering tid totalt tagits bort. Nytt exempel med instruktion finns också framtaget. Blankett och exempel finns under fliken Blanketter ekonomi.
  • 2019-12-12 Rutinen Schablontider i Treserva för hemtjänstsinsatser
   enligt SoL från 2019-04-01 har reviderats 2019-12-09 och kompletterats med frekvens i normalfallet. Rutinen finns under Riktlinjer och rutiner Övrigt.

  Utbildning i delegering

  I vår e-tjänst kan du anmäla dig till utbildning för delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård.

  E-tjänst för anmälan till utbildning i delegeringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

  IT-support

  Alla felanmälningar ska anmälas via HelpDesk. Du kan göra felanmälan via mejl eller telefon.

  Mejl: 6900@katrineholm.se
  Ärendena hanteras kontorsdagar mellan klockan 8-17.

  Telefon: 0150-569 00
  Kontorsdagar mellan klockan 8-17. Övrig tid finns beredskap för akuta ärenden.

  Anmäla/avsluta användare i Treserva/TES

  Du kan anmäla ny användare, avsluta användare, begära nytt lösenord till användare eller ställa en övrig fråga i vår e-tjänstlänk till annan webbplats.

  Utföraren ska ha ett kvalitetssystem som innebär att kvalitetssäkring, kvalitetsledning, kvalitetskontroll och kvalitetsutveckling sker. Socialstyrelsen reglerar service- och omvårdnadsinsatser i sina föreskrifter. 

  Socialstyrelsens föreskrifter

  Eftersom föreskrifter och allmänna råd ändras behöver kommuner och enskilda verksamheter löpande kontrollera om det skett förändringar.
  Aktuella föreskrifter och allmänna råd finns på Socialstyrelsens webbplatslänk till annan webbplats.

  Dokumentation ska ske enligt Socialtjänstlagen (SoL), både under handläggning och under verkställighet. Dokumentationen ska ge en bild av hur den enskilde erhåller det stöd och hjälp som beviljats samt hur den enskilde klarar sin vardag.

  Här hittar du rutiner och instruktioner för hur du ska dokumentera planering, genomförande och uppföljning av insatser.

  För de utförare som enbart utför serviceinsatser finns särskild blankett för genomförandeplan samt Vägledning för externa serviceföretag som dokumenterar manuellt.

  Rutiner och instruktioner

  Kontakt

  Kontaktperson vid ansökan om att bli utförare av hemtjänst

  Controller Marie Myrbeck

  Telefon: 0150-578 21