/

Förändringen av centrum

Från den 5 februari 2024 och cirka en månad framåt kommer rivningsarbete av den gamla arkaden att ske på Stortorget. Därefter inleds byggnationen av ett nytt hus på torget. Beräknad tid för arbetet är cirka två år. Vi hoppas du har överseende med arbetet som kan innebära vissa störningar.

Mer information kommer

Den här sidan kommer att uppdateras kontinuerligt.

Bygge av staket och rivning av arkaden

Arbetet planeras att pågå under februari månad med start 5 februari och beräknas vara klart inom 4-5 veckor. Anledningen är den kommande förändringen av vår stad där byggnationen av huset på torget är en del i det. Vi kommer tillsammans med ansvarig byggherre under måndagen 5 februari att informera närboende och verksamheter om det kommande arbetet.

Nybyggnation av huset på torget

Arbetet planeras att starta så snart rivningen av arkaden är genomförd och beräknas pågå under två år. Under den här tiden kommer arbetsfordon att röra sig i ditt område och arbetet kan orsaka visst buller. Vi ber dig ha överseende med detta.

Kan du hjälpa oss?

Har du en cykel parkerad i något av cykelställen? Vissa cykelställ kommer tillfälligt att flyttas. Vi kommer i god tid informera om vilket cykelställ som tillfälligt stängs av – parkera gärna då din cykel på annan plats.

Arkitektbild över torghuset. Byggstart mars 2024 och förväntas stå klart 2025/2026.

Arkitektbild över torghuset. Byggstart mars 2024 och förväntas stå klart 2025/2026.

Kontakt

Har du frågor om arbetet med förändringen av vår stadskärna? Hör av dig till:

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholms kommun

Telefon: Telefon: 0150-570 00 (växel), vardagar klockan 8-16
E-post: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se

Har du frågor om arbetet med huset på torget? Hör av dig till:

Jackie Vu, Fastighetschef, Tegelstaden
Telefon: 0150-557 50 (växel), vardagar klockan 8-16
E-post: jackie@tegelstaden.se