/

KomTek

KomTek är en kommunal teknikskola. På KomTek får barn och unga gå på fritidsverksamhet, likt den kommunala kulturskolan, fast med teknik. KomTek tar emot skolklasser och åker ut till skolorna under skoltid.

Fritidskurser

KomTek erbjuder fritidskurser för dig som vill gå en kurs kvällstid.

Lovaktiviteter

KomTek erbjuder lovaktiviteter.

Skolbesök

KomTek tar emot klass- och skolbesök.

Lärarfortbildning

KomTek erbjuder fortbildning för personalen.

Kom Tek är en kommunal teknik- och entreprenörskola som finns i ett tjugotal kommuner i Sverige. Genom ett nationellt nätverk sker samverkan och erfarenhetsutbyte. Inom nätverket utvecklas också det pedagogiska kunnandet och spetskompetensen inom verksamhetsområdet. Det handlar om en långsiktig strategi genom kurser i teknik, lärarfortbildning, starkt genusperspektiv och entreprenöriellt lärande.

KomTek samarbetar med många företag i Sverige, antingen genom medfinansiering eller bidrag i form av material och/eller personella resurser. För att barn och unga ska välja ett tekniskt yrke behöver de stöttning tidigt i livet för att stärka sitt tekniksjälvförtroende. Detta gör KomTek.

Kontakta KomTek

Telefon: 0150-48 82 72
Mejl: komtek@katrineholm.se
Besök: Kungsgatan 2Blänk till annan webbplats
Postadress: Kungsgatan 2B, 641 30 Katrineholm

Verksamhetsledare

Martin Olsson
Telefon: 0150-48 82 72
Mejl: martin.olsson@katrineholm.se

Lärare 7-9

Malin Flordal
Mejl: malin.flordal@katrineholm.se

Utbildare

Louise Franklin
Mejl: louise.franklin@katrineholm.se

Fakturaadress

Katrineholms Kommun
Box 472
641 27 Katrineholm