/

Fritidshem

Fritidshemmet gör det möjligt för dig som har barn att kombinera föräldraskap med arbete eller studier. De och har öppet före och efter skoltid. Ditt barn kan gå på fritidshem från och med förskoleklass till och med vårterminen som ditt barn fyller 13 år.

Allmänna frågor om fritidshem

Har du frågor om exempelvis din avgift, faktura eller ansökan, kan du vända dig till bildningsförvaltningen. För övriga frågor, vänder du dig till personalen eller rektorn på respektive skola.

Telefon: 0150-572 85 eller 0150-572 86
Mejl: larknuten@katrineholm.se
Besök: besökare hänvisas till kommunens kontaktcenter på Djulögatan 31B
Postadress: Drottninggatan 1, 641 36 Katrineholm

Telefontider

  • Måndag klockan 9–11
  • Tisdag klockan 9–11 och 13–15
  • Torsdag klockan 9–11 och 13–15

Avgiften för en plats på fritidshem beror på din inkomst och hur många barn du har i vår verksamhet. Antalet timmar spelar alltså ingen roll för din avgift. Vi har maxtaxa, det innebär att det finns en högsta avgift oavsett din inkomst.

Du betalar för din plats på fritidshem 12 månader per år. Det innebär att du betalar för din plats under sommaren och julen, även när ditt barn är ledigt.

När din inkomst ökar eller minskar så förändras din avgift. Därför är det viktigt att du anmäler om din inkomst förändras i vår skolportal Lärknuten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Tabell: Avgift för plats på fritidshem

Barn

Avgift

Högsta avgift utifrån maxtaxa

Barn 1 (det yngsta barnet)

2 % av bruttoinkomsten

Högst 1 125 kronor per månad

Barn 2

1 % av bruttoinkomsten

Högst 563 kronor per månad

Barn 3

1 % av bruttoinkomsten

Högast 563 kronor per månad

Barn 4

Ingen avgift

Ingen avgift


Du kan mista en plats om du inte betalar din avgift eller om du utnyttjar platsen på ett sätt som vi inte har kommit överrens om.

Ansök eller säg upp plats

Ansök om plats

Du kan ansöka om en plats på fritidshem från och med att ditt barn börjar förskoleklass till och med vårterminen samma år som ditt barn fyller 13 år.

Fritidshemmen har öppet måndag till och med fredag, före och efter skoltid. De öppnar tidigast klockan 6.00 och stänger senast klockan 18.30. Fritidshemmen har också öppet när skolan har lov, förutom två dagar per termin då fritidshemmet har stängt.

När du har ansökt om en plats blir du erbjuden en plats så snart det har framkommit att ditt barn har behov av fritidshem. Du måste skicka in svar på platserbjudandet, inkomstförfrågan och närvarotiden senast det datum som anges för att du ska få platsen.

Ansök om plats på fritidshem (e-tjänst) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Säg upp plats på fritidshem

Du säger själv upp en plats på fritidshem i vår e-tjänst. Du måste säga upp platsen senast en månad före det datum som du vill att ditt barn ska sluta.

Exempel:
Du behöver inte längre en plats från och med den 16 juni. Du behöver då säga upp din plats minst 30 dagar innan, alltså senast den 15 maj.

Säg upp en plats på fritidshem (e-tjänst) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

När ditt barn fyller 13 år

Vårterminen som ditt barn fyller 13 år sägs platsen på fritidshemmet automatiskt upp.

Lovplats

Lovplats är en plats för dig som endast behöver fritidshem när det är lov i skolan. Med lovplats får ditt barn gå på fritidshem samma tider som ditt barn normalt skulle ha gått i skolan.

Exempel:
Ditt barn börjar skolan klockan 8 och slutar klockan 14. Ditt barn får då plats på fritidshem mellan klockan 8 och 14 när det är lov i skolan.

Ansök om lovplats om du har en plats på fritidshem

Om du redan har en plats på fritidshem, men vill ändra det till en lovplats, kan du göra det genom att mejla till larknuten@katrineholm.se. Du behöver alltså inte säga upp din plats på fritidshem för att göra om platsen till en lovplats.

Säg upp en lovplats

Du säger själv upp en lovplats i vår e-tjänst i Lärknuten. För att uppsägningen ska gälla när ditt barn har lovplats, måste du säga upp platsen minst en månad före nästa termin börjar.

Säg upp en lovplats (e-tjänst) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Du betalar lika mycket för en lovplats på fritishem oavsett hur många barn du har.

Tabell: Avgift för lovplats på fritidshem

Termin

Avgift

Höstterminen (inklusive jullovet)

1 200 kronor

Vårterminen (inklusive sommarlovet)

1 400 kronor


Du kan mista en plats om du inte betalar avgiften eller om du utnyttjar platsen på ett sätt som vi inte har kommit överrens om.

Omsorg på obekväm tid

Omsorg på obekväm tid avser kvällar, nätter och helger under den tid då förskola eller fritidshem inte har öppet. Deras ordinarie öppettider är måndag–fredag klockan 06.00–18.30. Enligt skollagen behöver förskola och fritidshem inte erbjuda omsorg på obekväm tid.

I Katrineholms kommun har bildningsnämnden beslutat att, under vissa förutsättningar, erbjuda omsorg för ditt barn på obekväm tid. 2021-02-01 beslutade nämnden om förändringar och förtydlinganden för denna omsorg.

För att du ska möjligheten att ansöka om denna omsorg gäller följande kriterier:

Ditt barn ska kunna komma till ordinarie förskola/fritidshem 30 minuter före öppningstiden klockan 06.00 och vara kvar efter stängning till klockan 22.00 under förutsättning att behovet anmälts fyra veckor i förväg. Omsorgen kan då också ske i hemmet.

Helgöppen pedagogisk omsorg erbjuds 06.00 -20.00 i förskolelokal under förutsättning att behovet anmälts fyra veckor i förväg och minst fem barn har behov hela, eller del av dagen.

Handläggningstiden kan uppgå till högst två månader. Vid ansökan om ny plats gäller att kommunen ska erbjuda plats inom fyra månader. Platsen beviljas för högst sex månader i taget. Uppenbart missbruk av förmånen gör att rätten till omsorg på obekväm tid upphör.

Det är följande tre blanketter du behöver fylla i för att kunna ansöka om omsorgen.

Du kan antingen lämna de ifyllda blanketterna till Kontaktcenter, som ligger på Djulögatan 31B, eller skicka dem per post till:

Bildningsförvaltningen Katrineholms kommun, Drottninggatan 19, 641 80 Katrineholm

Kontaktperson:

Catharina Meyer Berg
Telefon: 0150-573 78
Mejl: omsorg.obekvamtid@katrineholm.se


Om du har en plats på fritidshem

Om du redan har en vanlig plats på fritidshem, betalar du ingenting extra för omsorg kvällar, nätter och helger. Du betalar alltså samma avgift oavsett hur mycket du än använder platsen.

Om du bara behöver omsorg kvällar, nätter och helger

Om du inte behöver en plats på fritidshem före och efter skoltid, utan bara har behov av omsorg kvällar, nätter och helger betalar du utifrån maxtaxa.

Tabell: Avgift för omsorg kvällar, nätter och helger

Antal barn

Maximal avgift utifrån maxtaxa 2018

Barn 1

Högst 1 328 kronor per månad

Barn 2

Högst 922 kronor per månad


Du kan mista en plats om du inte betalar avgiften eller om du utnyttjar platsen på ett sätt som vi inte har kommit överrens om.

Kontaktperson

Kristina Fogelberg
Telefon: 0150-572 13
Mejl: omsorg.obekvamtid@katrineholm.se

Stängt på fritidshemmet

Fyra dagar per läsår är det stängt på fritidshemmet. Då deltar personalen i gemensam planering, utvärdering och kompetensutveckling. Om ditt barn behöver en plats även under dessa fyra dagar kontaktar du rektorn på skolan där ditt barn går.

Fritidshemmen är stängda följande dagar vårterminen 2024:

  • 8 januari
  • 15 mars

Fritidshemmen är stängda följande dagar höstterminen 2024:

  • 16 augusti
  • 11 oktober

Fritidshemmen är stängda följande dagar vårterminen 2025:

  • 7 januari
  • 10 mars

Utvecklingsarbete

Vi jobbar kontinuerligt med att utveckla verksamheten inom fritidshemmen i Katrineholm enligt parollen "Likvärdighet och kvalitet i fritidshem - så gör vi det tillsammans". Bildningsförvaltningen har fyra utvecklingsledare som träffas kontinuerligt för att planera och organisera arbetet.


Fritidsbroschyr


Kontakuppgifter till utvecklingsledarna för fritidshem

Mikael Brolin
Telefon: 0150-572 12
Mejl: mikael.brolin@katrineholm.se

Nina Bodegren
Telefon: 0150-573 85
Mejl: nina.bodegren@katrineholm.se

Pernilla Andersson
Telefon: 0150-48 82 22
Mejl: pernilla.andersson@katrineholm.se

Felicia Eriksson
Telefon: 0150-568 33
Mejl: felicia.eriksson@katrineholm.se