/

Fritidshem

Fritidshemmet har öppet före och efter skoltid och gör det möjligt för dig som förälder att kombinera föräldraskap med arbete eller studier. Ditt barn kan gå på fritidshem från och med förskoleklass till och med vårterminen som barnet fyller 13 år.

Allmänna frågor om fritidshem

Har du allmänna frågor om exempelvis dina avgifter, din faktura eller ansökan, kan du vända dig till bildningsförvaltningen. För övriga frågor, vänder du dig till personalen eller rektorn på respektive skola.

Telefon: 0150-572 85 eller 0150-572 86
Mejl: larknuten@katrineholm.se
Besök: Drottninggatan 19länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (Safirenhuset)
Postadress: Drottninggatan 1, 641 36 Katrineholm

Besöks- & telefontider

  • Måndag klockan 13-15
  • Tisdag klockan 9-11 och 13-15
  • Onsdag klockan 9-11
  • Torsdag klockan 9-11 och 13-15

Övriga tider finns det möjlighet att boka besök.

Plats på fritidshem

Du kan ansöka om en fritidshemsplats från och med att ditt barn börjar förskoleklass till och med vårterminen samma år som ditt barn fyller 13 år.

Ansök om plats på fritidshem

Fritidshemmen har öppet före och efter skoltid. De öppnar tidigast klockan 6.00 och stänger senast klockan 18.30. Fritidshemmen har öppet måndag till och med fredag under skoldagar och lovdaga, förutom två dagar per termin då fritidshemmet har stängt.

När du har ansökt om en plats blir du erbjuden en plats så snart det har framkommit att ditt barn har behov av fritidshem. Du måste skicka in svar på platserbjudandet, inkomstförfrågan och närvarotiden senast det datum som anges för att du ska få platsen.

Ansök om plats på fritidshemlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Säg upp plats på fritidshem

Du säger själv upp en plats på fritidshem i vår e-tjänst. Du måste säga upp platsen senast en månad före det datum som du vill att ditt barn ska sluta.

Exempel:
Du behöver inte längre en plats från och med den 16 juni. Du behöver då säga upp din plats minst 30 dagar innan, alltså senast den 15 maj.

Säg upp en plats på fritidshemlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

När ditt barn fyller 13 år

Vårterminen som ditt barn fyller 13 år sägs platsen på fritidshemmet automatiskt upp.


Avgiften för en plats på fritidshem beror på din inkomst och hur många barn du har i vår verksamhet. Antalet timmar spelar alltså ingen roll för din avgift. Vi har maxtaxa, det innebär att det finns en högsta avgift oavsett din inkomst.

Du betalar för din plats på fritidshem 12 månader per år. Det innebär att du betalar för din plats under sommaren och julen, även ditt barn är ledigt.

När din inkomst ökar eller minskar så förändras din avgift. Därför är det viktigt att du anmäler om din inkomst förändras i vår skolportal Lärknutenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tabell: Avgift för plats på fritidshem

Barn

Avgift

Högsta avgift utifrån maxtaxa

Barn 1 (det yngsta barnet)

2 % av bruttoinkomsten

Högst 950 kronor per månad

Barn 2

1 % av bruttoinkomsten

Högst 475 kronor per månad

Barn 3

1 % av bruttoinkomsten

Högast 475 kronor per månad

Barn 4

Ingen avgift

Ingen avgift


Du kan mista en plats om du inte betalar din avgift eller om du utnyttjar platsen på ett sätt som vi inte har kommit överrens om.

Lovplats

Lovplats är en plats för dig som endast behöver fritidshem när det är lov i skolan. Med lovplats får ditt barn gå på fritidshem samma tider som ditt barn normalt skulle ha gått i skolan.

Exempel:
Ditt barn börjar skolan klockan 8 och slutar klockan 14. Ditt barn får då plats på fritidshem mellan klockan 8 och 14 när det är lov i skolan.

Ansök om lovplats om du har en plats på fritidshem

Om du redan har en plats på fritidshem, men vill ändra det till en lovplats, kan du göra det genom att ändra grund för placering i vår e-tjänst i Lärknuten. Du behöver alltså inte säga upp din plats på fritidshem för att göra om platsen till en lovplats.

Ändra från vanlig plats till lovplats på fritidshemlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ansök om lovplats om du inte har en plats på fritidshem

Om du inte har en plats på fritidshem ansöker du om en lovplats i vår e-tjänst i Lärknuten.

Ansök om lovplats på fritidshemlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Säg upp en lovplats

Du säger själv upp en lovplats i vår e-tjänst i Lärknuten. För att uppsägningen ska gälla när ditt barn har lovplats, måste du säga upp platsen minst en månad före nästa termin börjar.

Säg upp en lovplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Du betalar lika mycket för en lovplats på fritishem oavsett hur många barn du har.

Tabell: Avgift för lovplats på fritidshem

Termin

Avgift

Höstterminen (inklusive jullovet)

1 200 kronor

Vårterminen (inklusive sommarlovet)

1 400 kronor


Du kan mista en plats om du inte betalar avgiften eller om du utnyttjar platsen på ett sätt som vi inte har kommit överrens om.

Omsorg kvällar, nätter och helger

Vi försöker erbjuda omsorg även för dig som arbetar kvällar efter klockan 18.30 samt nätter och helger. För att det ska vara möjligt behöver ditt barn vara folkbokfört i Katrineholm.

Ansök om omsorg kvällar, nätter och helgerPDF


Om du har en plats på fritidshem

Om du redan har en vanlig plats på fritidshem, betalar du ingenting extra för omsorg kvällar, nätter och helger. Du betalar alltså samma avgift oavsett hur mycket du använder platsen.

Om du bara behöver omsorg kvällar, nätter och helger

Om du inte behöver en plats på fritidshem före och efter skoltid, utan bara har behov av omsorg kvällar, nätter och helger betalar du utifrån maxtaxa.

Tabell: Avgift för omsorg kvällar, nätter och helger

Antal barn

Maximal avgift utifrån maxtaxa 2018

Barn 1

Högst 1 328 kronor per månad

Barn 2

Högst 922 kronor per månad


Du kan mista en plats om du inte betalar avgiften eller om du utnyttjar platsen på ett sätt som vi inte har kommit överrens om.

Kontaktperson

Catharina Meyer Berg
Telefon: 0150-573 78
Mejl: catharina.meyerberg@katrineholm.se

Stängt på fritidshemmen under läsåret 2019/2020

Fyra dagar per läsår är det stängt på fritidshemmet. Då deltar personalen i gemensam planering, utvärdering och kompetensutveckling. Om ditt barn behöver en plats även under dessa fyra dagar kontaktar du rektorn på skolan.

Fritidshemmen är stängda följande dagar 2019:

  • 12 augusti
  • 1 oktober

Fritidhemmen är stängda följande dagar 2020:

  • 7 januari
  • 4 mars
  • 10 augusti
  • 29 september

Utvecklingsarbete

Vi jobbar kontinuerligt med att utveckla verksamheten inom fritidshemmen i Katrineholm enligt parollen "Likvärdighet och kvalitet i fritidshem - så gör vi det tillsammans". Bildningsförvaltningens fyra utvecklingsledare träffas kontinuerligt för att planera och organisera arbetet.


Utvecklingsledare

Mikael Brolin
Telefon: 0150-572 12
Mejl: mikael.brolin@katrineholm.se

Jessica Claesson
Telefon: 0150-572 32
Mejl: jessica.claesson@katrineholm.se

Nina Bodegren
Telefon: 0150-573 85
Mejl: nina.bodegren@katrineholm.se

Pernilla Andersson
Telefon: 0150-48 82 22
Mejl: pernilla.andersson@katrineholm.se