/

Konst Bibliotek

Vi vill ha mer konst i kransorterna! Kulturförvaltningen vill att fler som är bosatta i Katrineholms kransorter ska få ta del av konst i sin hembygd. För att det ska kunna ske arbetar vi just nu med ett konstprojekt som heter Konst ♥ Bibliotek. Meningen med projektet är att skapa konst i kommunens kransorter, öka medborgarinflytandet och visa på kopplingar mellan konst och litteratur.

Projektet ska resultera i nio stycken konstverk som ska placeras inomhus i kommunens filialbibliotek. Filialbiblioteken är placerade i Sköldinge, Björkvik och Julita. Bosatta och andra som har anknytning till orten kommer att arbeta tillsammans med konstnärerna Cecilia Levy, Clara Dackenberg och Magnus Thierfelder Tzotzis.

Medborgardialog och lokal förankring är en viktig del av projektet. Därför vill vi samarbeta med till exempel lokala föreningar, hembygdsföreningar, äldreboende eller skola aktuella.

Bilden föreställer en del av filialbiblioteket i Julita

Filialbiblioteket i Julita.

Vill du vara med?

Medborgarna som deltar får träffa konstnärerna och vara med och inspirera till konstverket. Vi kommer till exempel att samtala, ha workshops eller skapa. De färdiga konstverken kommer där med inspireras av platsen, ortens anda eller historien i Sköldinge, Björkvik eller Julita. Vi kommer att träffas vid ett antal tillfällen i filialbiblioteket eller på annan lämplig plats under hösten 2024 och eventuellt vintern 2025. Inga kreativa förkunskaper krävs och vi bjuder på fika!

Som medborgare kan du bidra till din ort och miljön i filialbiblioteken, för en mer levande landsbygd.

Har du frågor om projektet eller vill du anmäla dig? Kontakta konstsamordnare Sofia Lycke: sofia.lycke@katrineholm.se. Anmäl dig senast 31 augusti 2024.