/

Daglig verksamhet - Resurscenter

Daglig verksamhet finns för dig som tillhör någon av de grupper som beskrivs i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).


Du kan ansöka om stöd om du:

  • har intellektuell funktionsnedsättning (tidigare kallat utvecklingsstörning), autism eller autismliknande tillstånd,
  • har betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning efter hjärnskada i vuxen ålder orsakad av yttre våld eller kroppslig sjukdom,
  • är i yrkesverksam ålder och inte arbetar eller studerar.

Aktiviteterna är anpassade efter dina intressen, behov och förutsättningar.
Det kan vara paketering, musik, teater, biltvätt, alternativ kommunikation eller arbete i café.

Du kan ha rätt till resor till och från daglig verksamhet.

Arbetsmetoder

På Resurscenter arbetar flera av arbetsgrupperna utifrån tydliggörande pedagogik. Det innebär att dagen formas utifrån arbetstagarens behov.

Varje arbetstagare erbjuds en genomförandeplan där ni tillsammans kommer överens om hur hjälpen och stödet ska se ut. Genomförandeplanen följs upp var sjätte månad.


Ansöka om insatser och stöd

För att ansöka om insatser och stöd kontaktar du en handläggare (se kontaktuppgifter längst ner på sidan).
Du kan även ansöka om insatser och stöd i vår e-tjänst och blankett Länk till annan webbplats..

Handläggaren utreder din ansökan för att se om du har rätt till det stöd du ansökt om. Utredningen sker så fort som möjligt. Hur lång tid det tar beror på vilka uppgifter handläggaren behöver för att fatta ett beslut. Efter utredning får du ett skriftligt beslut. Beslutet grundas på lagarna och ditt behov.

broschyren Guide för personer med psykisk ohälsa Pdf, 708.4 kB, öppnas i nytt fönster. finns information om stödinsatser för vuxna personer med psykisk ohälsa.

Mer information om olika insatser och stöd finns här nedan.

I en företagsgrupp jobbar du tillsammans med en stödassistent och andra arbetstagare på ett företag.

Företagsgruppen

Jobbar på Matpiraten med att packa upp varor, hålla snyggt på hyllorna och annan service i butiken. 

Hjälpmedel och service

Sköter lager av tekniska hjälpmedel som rullstolar och rullatorer. Tar hand om transporten mellan kommunens hjälpmedelsförråd och kunden.

Rådmannen

Jobbar tillsammans med kommunens service- och teknikförvaltning. Det kan vara inomhus med service i lunchrum, kontor och förråd. Eller utomhus med skötsel av idrottsanläggningar eller grönytor.

Räddningstjänstens servicegrupp

Ansvarar för vissa uppgifter på Västra Sörmlands Räddningstjänst. Tvättar fordon, ställer iordning inför utbildningar, städar, klipper gräs med mera.

Hasselbacken ligger på Tulpanvägen och här jobbar flera grupper i samma hus. Du jobbar tillsammans med stödassistenter och andra arbetstagare.

Kommunikationsgruppen

Arbetsuppgifterna anpassas efter dina intressen och behov. Vi jobbar med olika kommunikationssätt ofta med hjälp av en läsplatta.

Sakoteket

Sakotektet är som ett bibliotek som lånar ut saker i stället för böcker. Vi ser till att alla saker som ska lånas ut är hela och rena. Sakoteket är öppet för alla som vill låna saker.

Servicegruppen

Ansvarar för köket och matsalen på Hasselbacken. Du kan hjälpa till att göra salladsbordet till lunchen, diska eller baka.

Sinnenas grupp

Erbjuder olika sinnesupplevelser som är anpassad efter ditt intresse.

Tvätt och miljö

Tar hand om tvättstugan och återvinning på Hasselbacken. Vi hjälper secondhand-butiken Paletten att tvätta kläder som ska säljas.

Upplevelser

Med promenader och cykelturer upplever vi tillsammans vår närmiljö.

Arbetskonsulentteamet

Du får en egen arbetskonsulent som jobbar tillsammans med dig för att hitta en arbetsplats. Vi har inga färdiga lösningar utan stödet utformas individuellt utifrån din specifika situation, förutsättningar och intressen.

I en utegrupp jobbar du tillsammans med en eller flera stödassistenter och andra arbetstagare. Ni jobbar tillsammans i Resurscenters lokaler.

Bilvårdsteamet

Tvättar bilar invändigt och utvändigt åt privatpersoner, företag och kommunen. 

Bruket

Tillverkar saker i betong, textil och ull. Aktiviteterna följer årstider och högtider. 

Café Lövet

Bakar och säljer fika i caféet på Lövåsgården. Vi sköter även tvättstugan.

Café Druvan

Bakar och säljer fika i caféet på Dufvegården. Vi hjälper personalen med olika sysslor som återvinning, kaffevagnar och transporter av varor.

Dalen

Arbetar på Värmbols IP med att bland annat klippa gräs, rensa ogräs, plocka skräp, städa och måla. Fokus är individuella önskemål.

Hagen

Verksamhet för dig med behov av tydlig struktur. Olika legojobb blandas med promenader, högläsning och matlagning.

Igelkottens kiosk

Sköter försäljningen i kiosken på Igelkottens servicehus.

Kulturgruppen

Jobbar med aktiviteter på ungkulturhuset Perrongen. Vi ägnar stor del av tiden åt teater och sång.

Mediagruppen

Tar emot beställningar av bildstöd och almanackor från Hjälpmedelscentralen och den egna verksamheten. Skriver även för Resurscenters tidning.

Mobila kiosken

Levererar varor till olika företag i kommunen som erbjuder kiosk med självbetjäning på sin arbetsplats.

Paletten

Jobbar med att laga, tvätta och förbereda skänkta saker och kläder som sedan säljs i second hand-butiken på Mejerigatan 12.

Resursteamet

Arbetar med montering och paketering av produkter från olika företag. Vi paketerar bland annat artiklar åt SKF.

Skaparverkstan

Sysslar med musik, atelje, skapande verksamhet, hantverk samt möjlighet till youtube/podcast.

Spektra

Ansvarar för Resurscenters tidning och facebooksida. Utöver det finns ett stort urval av arbetsuppgifter med fokus på återbruk, mat för alla sinnen ”Sapere” och hantverk.

Tallbacken

Vi erbjuder en lugn miljö och jobbar med hälsofrämjande aktiviteter.

Träffpunkt Fredsgatan

En träffpunkt för dig med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Du kan göra aktiviteter i grupp eller individuellt. Individuella aktiviteter formas efter ditt intresse. Några gruppaktiviteter vi erbjuder är matlagning, friskvårdsaktiviteter, film samtalsgrupp och olika former av promenader.

Värmbolslagret

Tar emot beställningar och kör ut förbrukningsmaterial till flera av kommunens verksamheter.

Kontakt

LSS-handläggare

0150-568 64 För dig som är född dag 1-4. Psykiatri född dag 1-15
0150-568 65 född dag 5-8. Psykiatri född dag 16-31
0150-570 91 född dag 9-16
0150-48 81 27 född dag 17-23
0150-568 93 född dag 24-31

Telefontid: Måndag-fredag klockan 10.00-11.30