Gymnasieskolor och program

I Katrineholms kommun finns tre olika gymnasieskolor. På de olika skolorna erbjuds följande program:

Duveholmsgymnasiet 

 • Estetiska programmet - Estetik och media
 • Estetiska programmet - Musik
 • Estetiska programmet - Animation och visualisering
 • Introduktionsprogrammet
 • Samhällsvetenskapsprogrammet

Lindengymnasiet 

 • Hotell- och turismprogrammet
 • Ekonomiprogrammet
 • Handels- och administrationsprogrammet
 • Restaurang- och livsmedelsprogrammet
 • VVS- och fastighetsprogrammet

Katrineholms Tekniska College

 • Bygg- och anläggningsprogrammet
 • El- och energiprogrammet
 • Fordon- och transportprogrammet
 • Industriprogrammet 
 • Naturvetenskapsprogrammet
 • Teknikprogrammet
 • Vård- och omsorgsprogrammet

Klicka på respektive skola för mer information om de olika programmen.

Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*