Taxor och avgifter

De taxor och avgifter som finns är antagna i kommunfullmäktige. 

Skicka ett tips om sidan till någon