Översiktsplanering

På denna sida finner du vår kommunövergripande översiktsplan, Översiktsplan 2030. Den består av två dokument, del staden och del landsbygd. ÖP - del staden antogs i november 2014 och ÖP - del landsbygd antogs i december 2016.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*