Kemikalieplan för Katrineholm

Användning av kemiska produkter och farliga ämnen i varor och material kan innebära miljö- och hälsorisker. För att nå miljömålet giftfri miljö behöver vi jobba med mer åtgärder och nå ett giftfritt Katrineholm.

Ett giftfritt Katrineholm

Katrineholms kommun har under november 2015 inlett ett arbete med att ta fram en kemikalieplan. Planen ska beskriva hur kommunens verksamheter ska arbeta med kemikaliefrågan i syfte att nå en giftfri vardag. Att minska de kemiska riskerna i vardagen är ett steg på vägen att nå riksdagens miljökvalitetsmål Giftfri miljö.

Det här gör vi

I ett första skede ligger fokus på att granska vad som behöver göras internt i de kommunala verksamheterna för att minska miljö- och hälsoriskerna från särskilt farliga ämnen i material, produkter och varor, och samtidigt öka medvetenheten om problemet. Det handlar om att kommunicera, styra upp inköp, ställa krav vid upphandling och följa upp dem.

Bra länkar

För dig som vill veta mer om kemikalier i vardagen listar vi här några nyttiga länkar.

Barn och kemikalier - 1177 Vårdguiden

Miljögifter - Naturskyddsföreningen

Vill ni få en kemikaliesmart förskola? Läs mer på Håll Sverige Rent

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00

Kontaktperson

Miljöstrateg Linda Aldebert
Telefon: 0150-568 25
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*

Mer information

Katrineholms kommuns kemikalieplan 2018-2021

Läs Kemikalieinspektionens handlingsplan för en giftfri vardag:
Besök Kemikalieinspektionens webbplats