Scenografi till film med lergubbe

Börja skolan

Förskoleklass

Förskoleklassen är för barn som är 6 år.
Förskollärare leder förskoleklassen.
Förskoleklassen är i skolans lokaler.

Grundskola

Grundskolan består av årskurserna 1-9.
Om ditt barn redan går i förskoleklass
börjar barnet automatiskt i skolans årskurs 1
när det är dags att börja skolan.

Går inte ditt barn i en förskoleklass,
kommer du att få ett brev med information
på våren innan ditt barn ska börja skolan.

Alla barn är skolpliktiga från och med 7 år.

Om du vill att ditt barn ska börja skolan
när barnet är 6 år
ska du kontakta skolan.

Vill du att ditt barn ska börja skolan
när barnet är 8 år
kan du och förskolan bestämma det tillsammans. 

Är du nyinflyttad?

Kontakta bildnings-förvaltningen
för att få information.

Kontaktuppgifterna finns
längst ner på sidan.

Vilken skola tillhör mitt barn?

Vilken förskoleklass ditt barn ska börja
beror på var någonstans du bor.

Det är vanligast att barnen börjar
i en skola som ligger nära bostaden.

Vill du välja en annan skola?

Vill du välja en annan skola
än den ditt barn tillhör
ska du ta kontakt med rektorn
på den skola du vill byta till.

Tänk på att ditt barn mister sin skolskjuts
om du byter skola.
Det är bestämt så enligt skol-lagen.

Byta skola

Om du flyttar inom Katrineholms kommun,
kanske ditt barn kommer att tillhöra
en annan skola.

Om du vill att ditt barn ska gå kvar
i ”gamla” skolan,
kan du ansöka om det till rektorn.

Skola i en annan kommun

Vill du att ditt barn ska gå i skola i en annan kommun
ska du kontakta den andra kommunen
och ansöka om plats för ditt barn.

Elever från andra kommuner
som vill gå i skola i Katrineholms kommun

Kommer ditt barn från en annan kommun
men vill gå i skola i Katrineholm
ska du ansökan om det hos Katrineholms-skolans rektor.

Skolskjuts

Klicka här för information om skolskjuts

Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*

Mer information

Läs mer om skolblanketten