/

Järvenskolan

Järvenskolan är en grundskola med årskurserna 7-9, belägen i centrala Katrineholm. Här finns också enheten Järven anpassad skola. På skolan går cirka 1 000 elever. Järvenskolan är i dag den enda kommunala högstadieskolan inom Katrineholms kommun.

På Järvenskolan finns sedan flera år tillbaka musikklasser. Går du i årskurs 6, tycker om att sjunga, spela, dansa och stå på en scen ska du anmäla ditt intresse till Katrineholms musikklasser. Du får arbeta med ditt intresse vid flera tillfällen under skolveckan. Även elever från andra kommuner kan söka till Musikklass.

 

Det här får du göra i musikklass

Musikklasserna gör under årskurs 9 en konsert med en känd artist och har ett samarbete med en skola i Finland.

Två gånger i veckan får du sjunga i kör och du har också två musiklektioner i veckan. Årskurs 8 och 9 har en lektion i veckan med sin valda ensamble som sker i samarbete med Kulturskolan. Det kan vara sång, dans, eller något instrument.

Roligt, lärorikt och en bra gemenskap är några ord våra elever beskriver sin upplevelse av musikklass med!

Filmen är ett komplement till texten.

Antagningsprov

Antagningsprov till musikklasserna görs bara om antalet sökande är extremt högt. De senaste åren har vi inte haft antagningsprov.

Kontakta oss

Har du frågor om musikklasserna? Hör av dig till våra musiklärare via mejl!

Hasse Thörnberg
Mejl: Hans.thornberg@katrineholm.se

Marie Axelsson
Mejl: Marie.axelsson2@katrineholm.se

Jenny Lindström
Mejl: Jenny.lindstrom@katrineholm.se

Kontaktuppgifter till Järvenskolan

Telefon: 0150-573 01
Mejl: jarvenskolan@katrineholm.se
Besök: Expeditionen finns vid huvudentren vid Läroverksgatan 1, 641 37 Katrineholm
Postadress: Läroverksgatan 1, 641 37 Katrineholm

Skolledning

Rektor

Magdalena Norin (ansvarig för 7-9E)
Telefon: 0150-574 09
Mejl: magdalena.norin@katrineholm.se

Biträdande rektorer

Anne-Maj Kihlstrand (ansvarig för 7-9D)
Telefon: 0150-577 23
Mejl: anne-maj.kihlstrand@katrineholm.se

Eva Nilsson (ansvarig för årskurs 9)
Telefon: 0150-573 15
Mejl: eva.nilsson3@katrineholm.se

Famata Sey (ansvarig för årskurs 8)
Telefon: 0150-574 54
Mejl: famata.sey@katrineholm.se

Sara Benafakir-Lund (ansvarig för 7 A, B och C)
Telefon: 0150-574 04
Mejl: sara.benafakirlund@katrineholm.se

Administration

Administrativ chef

Lena Jepsen
Telefon: 0150-573 55
Mejl: lena.jepsen@katrineholm.se

Administratör/expedition

Malin Gustafsson
Praosamordnare, busskort, expedition
Telefon: 0150-573 35
Mejl: malin.gustafsson@katrineholm.se

Expedition

Maha Jaber
Telefon: 0150-573 01
Mejl: maha.jaber@katrineholm.se

Administratör, elev- och betygshantering

Jaana Lindkvist
Telefon: 0150-574 07
Mejl: jaana.lindkvist@katrineholm.se

Carina Henemo
Telefon: 0150-573 02
Mejl: carina.henemo@katrineholm.se

Administratör, fakturafrågor, vikariehantering

Kristina Larsson
Telefon: 0150-574 05
Mejl: kristina.larsson@katrineholm.se

Elevhälsa

Skolläkare

Robert Marton
Telefon: 0150-578 45
Mejl: robert.marton@katrineholm.se

Skolsköterska

Anette Lidman-Thelin
Telefon: 0150-574 15
Mejl: anette.lidman-thelin@katrineholm.se

Monica Andersson
Telefon: 0150-573 08
Mejl: monica.andersson@katrineholm.se

Kuratorer

Lotta Wessberg
Telefon: 072-244 87 62
Mejl: charlotta.wessberg@katrineholm.se

Maria Ivarsson
Telefon: 0150-573 07
Mejl: maria.ivarsson@katrineholm.se

Sofia Martinsson
Telefon: 070-574 13 23
Mejl: sofia.martinsson@katrineholm.se

Studie- och yrkesvägledare

Amy Svensson
Telefon: 0150-573 21
Mejl: amy.svensson@katrineholm.se

Lina Samuelsson
Telefon: 0150-577 64
Mejl: lina.samuelsson@katrineholm.se

Piret Gustavsson Rihvk
Telefon: 0150-573 27
Mejl: piret.gustavssonrihvk@katrineholm.se

Övrigt

Säkerhetssamordnare

Tobias Sander
Telefon: 0150-573 40
Mejl: tobias.sander1@katrineholm.se

Vaktmästare

Benjamin Tornell
Telefon: 070-570 42 35
Mejl: benjamin.tornell@katrineholm.se

Järvenskolan är en kamerabevakad skola. Syftet med kamerabevakningen är att förebygga, förhindra och beivra skadegörelse, våldsbrott, bränder och stölder. Alternativa åtgärder som vi tidigare har vidtagit har inte lett till önskat resultat.

Rättslig grund för kamerabevakningen är allmänt intresse, det vill säga för att kunna bedriva skolverksamhet och garantera trygghet och studiero för eleverna enligt skollagen.

Följande platser är kamerabevakade:

  • Korridorer samt korridorer där elevskåp finns
  • Korridorer utanför uppehållsrum
  • Matsal
  • Loungeytor
  • Trapphus
  • Kafé

Dina personuppgifter behandlas i samband med kamerabevakningen. Material från kamerabevakning omfattas av tystnadsplikt enligt kamerabevakningslagen och ska skyddas mot obehörig åtkomst eller obehörigt utnyttjande. Ett begränsat antal personer har tillgång till inspelat material som vid behov kan lämnas till polisen eller annan brottsbekämpande myndighet.

Det är bildningsnämnden i Katrineholms kommun som är personuppgiftsansvarig för kamerabevakningen av detta område. Du har rätt att kontakta oss för att få information om de uppgifter vi har om dig, begära rättelse, begära att vi begränsar behandlingen, göra invändningar, eller begära radering av dina personuppgifter.

Kontaktuppgifter

Järvenskolan

Mejl: jarvenskolan@katrineholm.se

Personuppgiftsansvarig

Det är bildningsnämnden i Katrineholms kommun som är personuppgiftsansvarig för kamerabevakningen av detta område. Du har rätt att kontakta oss för att få information om de uppgifter vi har om dig, begära rättelse, begära att vi begränsar behandlingen, göra invändningar, eller begära radering av dina personuppgifter.

Mejl: bildningsforvaltningen@katrineholm.se

Dataskyddsombud

Du kan kontakta vårt dataskyddsombud om du har frågor som gäller behandling av dina personuppgifter.

Mejl: dataskydd@sydarkivera.se

Klagomål

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att skicka in dina klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Mejl: imy@imy.se