Regndroppens förskola

Förskolan Regndroppen är en nyöppnad förskola i Nävertorp. Vi bedriver vår verksamhet i det tidigare fritidshemmet Regndroppens lokaler, på Stora Malmsvägen 5, Katrineholm. Vår närmaste granne är förskolan Näverstugan.

Vår närmiljö

Regndroppen ligger vackert belägen nära skog och natur, som vi vistas i dagligen, minst en gång i veckan gör vi skogsutflykt.

Vår verksamhet

Vi har valt att arbeta Reggio Emilia inspirerat. Det innebär att i vår förskola är det viktigt att utgå ifrån barnens erfarenheter, bemöta varje individ med respekt, vara lyhörd och flexibel som pedagog, för att kunna ge fortsatt stimulans för utveckling och lärande. Vi utgår från det barnet kan, ger de tid och lust att vilja undersöka, utforska och upptäcka. Vi vill att barnets ska bli mer kreativt, nyfiken och fantasifullt.

Vi arbetar aktivt med språkutveckling. Vi har ett stort utbud på språkliga aktiviteter. Vi rimmar, ramsar, kommunicerar kring bilder, aktiviteter, berättar sagor, händelser, läser böcker, använder oss av teckenstöd.

En dag i veckan har vi Mini-Röris (ett rörelseprogram från Friskis och Svettis, anpassat för barn 1-6år).

Ett konkret verktyg för att synliggöra barnens läroprocesser är den pedagogiska dokumentationen, som är ett hjälpmedel i vårt kvalitetsarbete, samt för att ge föräldrar inblick i vår verksamhet.

Personalen

Vi är fyra förskollärare, två barnskötare, en kockassistent (kök och städ) samt extra resurser i barngrupperna. I personalstyrkan finns pedagoger med kompetens inom:

  • SVAS (svenska som andra språk)
  • NTA (natur o teknik)
  • PUG (pedagogisk utveckling i grupp)
  • PIM (praktisk IT o mediekompetens)
  • Matematik i förskolan
  • Pedagogisk dokumentation
  • TRAS (tidig registrering av språk)

Kontakt

Adress: Stora Malmsvägen 5, 641 50 Katrineholm

Telefon: 0150-573 33

Förskolechef
Sofie Tornell
Telefon: 0150-572 96
E-post: sofie.tornell@katrineholm.se

Kontaktperson för förskolan
Kontaktpersonen för förskola och pedagogisk omsorg svarar på frågor om: 

  • Ansökningar och placeringar till kommunens förskolor
  • Support för e-tjänsten förskola och fritidshem
  • Allmänna frågor/tillämpningsregler

Ansökningar och placeringar förskola: 0150-572 86.
Fler kontaktuppgifter och telefontider


Skicka ett tips om sidan till någon