Regndroppens förskola

Gården på Regndroppens förskola.

Förskolan Regndroppen är en förskola i Nävertorp. Vi bedriver vår verksamhet i det tidigare fritidshemmet Regndroppens lokaler, på Stora Malmsvägen 5, Katrineholm. Vår närmaste granne är förskolan Näverstugan.

Vår närmiljö

Regndroppen ligger vackert belägen nära skog och natur, som vi vistas i dagligen, minst en gång i veckan gör vi skogsutflykt.

Vår verksamhet

Vi har valt att arbeta Reggio Emilia inspirerat. Det innebär att i vår förskola är det viktigt att utgå ifrån barnens erfarenheter, bemöta varje individ med respekt, vara lyhörd och flexibel som pedagog, för att kunna ge fortsatt stimulans för utveckling och lärande. Vi utgår från det barnet kan, ger de tid och lust att vilja undersöka, utforska och upptäcka. Vi vill att barnets ska bli mer kreativt, nyfiken och fantasifullt.

Vi arbetar aktivt med språkutveckling. Vi har ett stort utbud på språkliga aktiviteter. Vi rimmar, ramsar, kommunicerar kring bilder, aktiviteter, berättar sagor, händelser, läser böcker, använder oss av teckenstöd.

En dag i veckan har vi Mini-Röris (ett rörelseprogram från Friskis och Svettis, anpassat för barn 1-6år).

Ett konkret verktyg för att synliggöra barnens läroprocesser är den pedagogiska dokumentationen, som är ett hjälpmedel i vårt kvalitetsarbete, samt för att ge föräldrar inblick i vår verksamhet.

Personalen

Vi är fyra förskollärare, två barnskötare, en kockassistent (kök och städ) samt extra resurser i barngrupperna. I personalstyrkan finns pedagoger med kompetens inom:

 • SVAS (svenska som andra språk)
 • NTA (natur o teknik)
 • PUG (pedagogisk utveckling i grupp)
 • PIM (praktisk IT o mediekompetens)
 • Matematik i förskolan
 • Pedagogisk dokumentation
 • TRAS (tidig registrering av språk)

Kontakt

Våra avdelningar:

 • Sinnenas skafferi 072-580 49 79
 • Skattkistan 070-247 27 13
 • Lustgården 073-067 53 14
 • Lyckan 073-504 02 21
 • Hoppet 070-715 85 44

Adress: Stora Malmsvägen 5, 641 50 Katrineholm

Telefon: 0150-573 33

Förskolechef
Sofie Tornell
Telefon: 0150-572 96
E-post: sofie.tornell@katrineholm.se

Kontaktperson för förskolan
Kontaktpersonen för förskola och pedagogisk omsorg svarar på frågor om: 

 • Ansökningar och placeringar till kommunens förskolor
 • Support för e-tjänsten förskola och fritidshem
 • Allmänna frågor/tillämpningsregler

Kontaktuppgifter och telefontider

Likabehandlingsarbete

Det demokratiska värdet ska utgöra grunden för all verksamhet i förskolan, skolan och fritidshemmet. All planering och alla aktiviteter ska genomsyras av ett gemensamt förhållningssätt som präglas av respekt, solidaritet och tolerans. Utgångspunkten för arbetet i bildningsförvaltningens verksamheter är att alla barn och ungdomar i förskola, skola och fritidshem ska behandlas likvärdigt. Alla ska ha samma möjligheter och rättigheter att fullgöra sin skolgång.

Plan för diskriminering och kränkande behandling - Regndroppens förskola, 2018/2019

Kvalitetsarbete

Kvalitetsredovisning

Förskolan upprättar en egen  kvalitetsredovisning som revideras årligen. Den beskriver verksamheterna och deras utveckling samt hur man arbetar för att nå målen i kommunens förskoleplan.