Näverstugans förskola

Röd skottkärra i skogsdungen på Näverstugan

Näverstugans förskola ingår i samordningsområde Väst. De övriga förskolorna som ingår i det området är Sörgården, Regndroppen, Fågelbo, Ängstugan och Stavstugan

Våra avdelningar

Näverstugans förskola har sex avdelningar:

  • Granen med barn 1-3 år
  • Björken med barn 1-3 år
  • Tallen med barn 4-5 år
  • Pilen med barn 1-2 år
  • Eken med barn 1-2 år
  • Rönnen med barn 3-5 år

Utomhusmiljö

Näverstugans förskola har en trevlig utomhusmiljö med skogsdunge och olika lekredskap. Förskolan har nära till skog, natur, lekparker och sportcentrum, vilket vi utnyttjar i möjligaste mån.

Inomhusmiljö

Lärandemiljöerna på avdelningarna är anpassade utifrån barnens åldrar, intressen och förmågor. Detta med syfte att väcka barnens nyfikenhet och lusten till att skapa, leka, lära och utvecklas.

Vi ser barns inflytande som viktigt och vi uppmuntrar barnen till att själva välja och påverka olika aktiviteter, lekar och material. Barnens kreativa verk ses som viktigt och dekorerar många av rummen på förskolan.

Bilden visar ett höstlöv smyckat med glitter och paljetter och är ett av många alstren som vi dekorerar vår inomhusmiljö med.

Språkutveckling

Näverstugans förskola arbetar aktivt och kontinuerligt med språkutveckling. Detta gör vi genom att vi pratar mycket med barnen och genom att vi skapar tillfällen där barnen själva får prata, berätta, förklara och återberätta. Vi arbetar hela tiden med nya ord och olika begrepp.

Vi sjunger och använder oss även av rim och ramsor samt teckenspråksstöd, kroppsspråk och bilder. Vi läser dagligen för barnen och vi använder oss av boksamtal. 

Pedagogerna ser det som viktigt att lyssna på barnen samt att hela tiden presentera nya ord och förklara olika begrepp. Näverstugans förskola är en mångkulturell förskola med mångkulturell personal som har kunskap, kännedom och kompetens om olika kulturer och kring arbete med barn med annat modersmål. 

På Näverstugans förskola ses bilder och tecken i kommunikationen med barnen som viktigt. Att ha bilder på barnens höjdnivå samt att bilder alltid finns nära till hands är viktigt för oss.

Kontakt

Adress: Stora Malmsvägen 15, 641 50 Katrineholm

Avdelningen Granen: 0150-578 01
Avdelningen Tallen: 0150-578 02
Avdelningen Björken: 0150-578 03
Avdelningen Eken: 073-06 75 098
Avdelningen Rönnen: 073-06 75 051
Avdelningen Pilen: 073-06 74 815

Förskolechef
Sofie Tornell
Telefon: 0150-572 96
E-post: sofie.tornell@katrineholm.se

Kontaktperson för förskolan
Kontaktpersonen för förskola och pedagogisk omsorg svarar på frågor om: 

  • Ansökningar och placeringar till kommunens förskolor
  • Support för e-tjänsten förskola och fritidshem
  • Allmänna frågor/tillämpningsregler

Kontaktuppgifter och telefontider

Likabehandlingsarbete

Det demokratiska värdet ska utgöra grunden för all verksamhet i förskolan, skolan och fritidshemmet. All planering och alla aktiviteter ska genomsyras av ett gemensamt förhållningssätt som präglas av respekt, solidaritet och tolerans. Utgångspunkten för arbetet i bildningsförvaltningens verksamheter är att alla barn och ungdomar i förskola, skola och fritidshem ska behandlas likvärdigt. Alla ska ha samma möjligheter och rättigheter att fullgöra sin skolgång.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling - Näverstugans förskola, 2018/2019

Kvalitetsarbete

Kvalitetsredovisning

Förskolan upprättar en egen  kvalitetsredovisning som revideras årligen. Den beskriver verksamheterna och deras utveckling samt hur man arbetar för att nå målen i kommunens förskoleplan.

Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*