Asplundens förskola (Sköldinge)

Barn leker på gården utanför förskolan.

Förskolan Asplunden ligger i Sköldinge som är en tätort i Katrineholms kommun, 15 kilometer nord öst om Katrineholm. Asplunden är en liten förskola med två avdelningar.

Vi har ett mottagningskök med ett ekonomibiträde som sköter kök och städ. Vi är 7 stycken pedagoger som arbetar här. Vår närmaste granne är Sköldinge skola.

Våra avdelningar

Vi har två avdelningar på Asplundens förskola:

 • Eken 1-3 år
 • Björken 4-5 år

Utemiljö

Vi har en stor utegård med möjligheter till skapande i naturmaterial, motorisk träning, rollekar, pulkaåkning med mera. Närmiljön kring förskolan erbjuder natur, skog och lekplatser

Vår vision på Asplundens förskola är gemensam och kreativ miljö:

 • Alla barn ska känna sig trygga och sedda.
 • Alla barn ska utifrån sin egen förmåga få möjlighet att utforska och lära.
 • Förskolans verksamhet skall sträva efter att väcka lusten till kreativitet.
 • Alla barn ska ges stöd till att utveckla en god självkänsla.
 • Verksamheten bygger på samarbete mellan alla parter vilket utvecklar respekt och hänsyn till varandra.

Personalens kompetens

I personalstyrkan finns pedagoger med utbildning inom:

 • NTA (natur och teknik för alla) inom vatten
 • PUG (pedagogisk utveckling i grupp)
 • PIM (praktisk IT och mediekompetens)
 • Nyckelperson - den reviderade läroplanen
 • Processförare - pedagogisk dokumentation

Kontakt

Adress: Kanntorp, 640 24 Sköldinge

Avdelningen Eken: 0150-48 84 86 och 072-53 03 584
Avdelningen Björken: 0150-48 84 87 och 072-52 16 017

Förskolechef
Emma Rask
Telefon: 0150-48 88 60
E-post: Emma.Rask2@katrineholm.se

Kontaktperson för förskolan
Kontaktpersonen för förskola och pedagogisk omsorg svarar på frågor om: 

 • Ansökningar och placeringar till kommunens förskolor
 • Support för e-tjänsten förskola och fritidshem
 • Allmänna frågor/tillämpningsregler

Kontaktuppgifter och telefontider

Likabehandlingsarbete

Det demokratiska värdet ska utgöra grunden för all verksamhet i förskolan, skolan och fritidshemmet. All planering och alla aktiviteter ska genomsyras av ett gemensamt förhållningssätt som präglas av respekt, solidaritet och tolerans. Utgångspunkten för arbetet i Bildningsförvaltningen är att alla barn och ungdomar i förskola, skola och fritidshem ska behandlas likvärdigt. Alla ska ha samma möjligheter och rättigheter att fullgöra sin skolgång.

Likabehandlingsplan Asplundens förskola 2018-2019

Kvalitetsarbete

Kvalitetsredovisning

Förskolan upprättar en egen  kvalitetsredovisning som revideras årligen. Den beskriver verksamheterna och deras utveckling samt hur man arbetar för att nå målen i kommunens förskoleplan.

Prioriterade förbättringsområden utifrån genomförda analyser inför nästkommande läsår:

 • Utveckla arbetet med den pedagogiska dokumentationen i koppling med läroplanens mål
 • Utveckla våra pedagogiska miljöer, både inne och ute, så att de stimulerar barnen att göra egna val
 • Öka IT-kunskapen hos personalen och marknadsföra vår förskola