Blankett - Ansökan förskola för barn från annan kommun

Ansökan till förskola för barn folkbokförda i en annan kommun än Katrineholm.

Skicka in din ansökan till bildningsförvaltningen. Du hittar adressen i högermenyn samt på blanketten.

Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*