Ansöka om plats i förskola

Du som vårdnadshavare ansöker om plats för ditt barn i Katrineholms förskolor direkt på webben. 

Ansök om plats i förskolan i vår e-tjänst

Ansök om plats utan e-legitimation

Så här ansöker du

  • Ansök om plats via vår e-tjänst. Om du vill ansöka om pedagogisk omsorg (familjedaghem) använder du samma e-tjänst. 
  • Ansökan kan också göras utan e-legitimation. Ansök om plats utan e-legitimation.
  • Ansök senast fyra månader före det datum som du önskar plats för ditt barn.
  • Tätorten Katrineholm är ett upptagningsområde. Det betyder att ditt barn får plats på någon av förskolorna i tätorten. Har du speciella önskemål om område och/eller förskola kan du rangordna dem när du ansöker. Vi tillmötesgår ditt önskemål i mån av plats.
  • Det måste framgå av ansökan från vilket datum du behöver platsen. Tiden räknas bakåt från önskat placeringsdatum.

Exempel: Du vill ha plats för ditt barn den 1 november. När man då beräknar fyra månader bakåt i tiden, blir ansökningsdatum den 1 juli, även om du lämnat in ansökan till exempel den 1 maj.

När du erbjuds plats

  • Kommunen erbjuder ditt barn en plats inom fyra månader. I samband med att du accepterar erbjudandet om plats är det viktigt att du lämnar in hushållets inkomstuppgifter eftersom de ligger till grund för vilken avgift du ska betala.
  • Om ditt barn har börjat på en förskola och du önskar placering på en annan förskola, kan du ansöka om överflyttning.

Regler

Läs mer om regler för förskola och pedagogisk omsorg.

Har du frågor eller vill ha hjälp?

Förskola och pedagogisk omsorg

Telefon: 0150-572 86
Telefontid: måndag 13-15, tisdag 9-11 och 13-15, onsdag 9-11,
torsdag 9-11 och 13-15
E-post: larknuten@katrineholm.se

Fritidshem och omsorg på andra tider (kvällar, nätter, helger)

Telefon: 0150-572 85
Telefontid: måndag 13-15, tisdag 9-11 och 13-15, onsdag 9-11,
torsdag 9-11 och 13-15

E-post: larknuten@katrineholm.se

Ansvarig för förskola och pedagogisk omsorg är förskolechefen.

Skicka ett tips om sidan till någon
Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*