/

Bli kontaktperson

Att vara kontaktperson innebär att du en eller ett par gånger i veckan träffar en medmänniska som behöver stöd.

Kontaktpersonens uppgift

En kontaktperson är en medmänniska med uppgift att vara kompis, umgås och hitta på aktiviteter några timmar i veckan. Kontaktpersonen ska vara ett stöd så att personen ska kunna leva ett självständigt liv med en meningsfull fritid och minskad social isolering.

Utifrån behovet som finns får kontaktpersonen ett uppdrag som beskriver hur stödet skall se ut och hur ofta träffarna skall vara. Kontaktperson får stöd och vägledning, samt ekonomisk ersättning från kommunen.

Personen bestämmer med stöd av kontaktpersonen vilka aktiviteter ni ska göra. Det kan exempelvis vara att gå på promenad, gå och fika, träna, gå på en konsert eller bara träffas för att prata.

Vad krävs för att bli kontaktperson?

Du som vill bli kontaktperson behöver ingen särskild utbildning. Det viktiga är att du har tid och engagemang att hjälpa någon annan. Det finns behov av kontaktpersoner i alla åldrar, men du behöver vara minst 18 år.

Innan du blir kontaktperson utreder vi din lämplighet genom intervju.
Därefter får du lämna ett utdrag ur brottsregistret och underteckna ett avtal om uppdraget och tystnadsplikt.

Kontaktpersoner rekryteras av och har uppdrag hos socialförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen.

Här kan du skicka in en intresseanmälan för att bli kontaktperson hos socialförvaltningen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här kan du skicka in en intresseanmälan för att bli kontaktperson för en person med funktionsnedsättning. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Socialförvaltningen

Familjehemsgruppen telefon: 0150-570 00

Vård- och omsorgsförvaltningen (personer med funktionsnedsättning)

Samordnare för kontaktpersoner telefon: 0150-569 88