/

Startar:

Slutar:

Vård- och omsorgsnämnden

Solrosen, Västgötatan 18 (socialförvaltningen)

Mötets handlingar publiceras cirka en vecka före sammanträdet.

Vård- och omsorgsnämndens sammanträdeshandlingar Länk till annan webbplats.