/

Ny isarena på Backavallen

Det sker stora förändringar på Backavallen i Katrineholm - vårt sportcentrum har nu plats för fler vintersporter, event och upplevelser. Nu är isarenan, en ny servicebyggnad och omklädningsrum klara. Välkommen!

En ny mötesplats för rekreation & motion

Med ett nytt gång- och cykelstråk länkas centrala Katrineholm ihop med Sportcentrumområdet på ett bättre sätt. En ny mötesplats skapas och vi ger förutsättningar för att öka rörelseförståelsen och folkhälsan. Det nya området som växer fram blir en viktig nyckel för att uppfylla visionen om läge för liv och lust.

Vad har hänt under projektets gång?

Här kan du läsa och se vad som skedde på Backavallen under projektets gång, då skedde den sista slutbesiktningen av våra nya byggnader på området.

17 november 2022

Projektets slutredovisning presenteras på service- och tekniknämnden under dagen och därmed avslutas också själva projektet Backavallen. Här kan du ta del av vår slutredovisning:

Filmen är textad, du kan slå på och stänga av textningen i spelaren ovan. Vi har också syntolkat den:

[I filmen träffar vi Anneli Hedberg, service- och tekniknämndens ordförande, Sari Eriksson som är kommundirektör och Magnus Rostedt som är fastighetsförvaltare. De berättar ur sina olika perspektiv om utvecklingen av Backavallen och vår nya isarena. I korta drag berättar de följande:

Backavallen hade en isyta som nyttjade stora mängder ammoniak för att tillverka is. Metoden är inte längre tillåten och skapade en stor risk för miljö och hälsa vid eventuella fel. Klimatändringar som sker i världen försvårade även istillverkningen och gjorde att isytan endast kunde användas vid väldigt kort tid om året.

Två möjliga alternativ togs fram: Sanera marken och installera ny anläggning eller bygga en isarena. Risken med att installera en ny anläggning utan tak var klimatförändringarna. Det skulle bli svårt och dyrt att tillverka is i milda temperaturer. Risken med att bygga en ny isarena var den stora omfattningen av projektet och högre kostnader jämfört med en ny anläggning utan tak.

Beslutet blev att bygga en isarena. Bland annat då anläggningen kräver mindre energi och använder tekniska lösningar för att återanvända spillvärme. Det finns solpaneler och ett energisystem som vid tillfälle kan nyttja solens energi för att skapa is. Syftet med en arena var också att skapa bättre förutsättningar för folkhälsan, stärka kommunens arbetsgivarevarumärke och vara en attraktiv plats för föreningar och evenemang med möjlighet till aktiviteter året om, dygnet runt.]

4 november 2021 - 15 november 2022

Området runt våra nya byggnader och nya isarena har utvecklats. Bland annat har en ny gång- och cykelbana växt fram genom sportcentrumområdet. Fritidsbanken har flyttat in med skridskoutlåning inne i isarenan. En ny medialäktare har växt fram inne i isarenan och växt har även våra olika verksamheter gjort. Allmänhetens åkning har fler tider, våra isföreningar har träningar, matcher och skridskoskolor och flera is-idrotter har gästat oss för att ha lägerverksamhet eller mästerskapstävlingar.

3 november 2021

Torsdagen den 15 oktober hade vi slutbesiktning av nya servicebyggnaden. Inflyttning kommer att börja måndag 15 november. Såhär ser ett av våra nya omklädningsrum ut!

omklädningsrum servicebyggnaden

26 augusti 2021

Just nu pågår arbetet med att färdigställa servicebyggnaden mellan isarenan och ishallen. Bland annat är innerväggar på väg upp, isoleringen är på plats och vi har börjat med målningen invändigt. Planen är att byggnaden ska vara klar och kunna börja användas i november.

27 maj 2021

Nu har vi gjutit bottenplattan till nya servicehuset. På måndag 31 maj börjar vi att bygga väggarna och sedan kommer det att rulla på. Ser du flera stora plastpåsar? Det kommer att bli centralerna för golvvärmen i huset. De gula rören som sticker upp är för el. Övriga rör är för avlopp från toaletter och duschar.

Det lilla låga tältet står över det som kommer att bli två trappsteg mellan servicebyggnaden och maskinhallen. Maski hallen ligger lite lägre för att få samma golvnivå som lilla ishallen.

En grävmaskin bredvid det som tidigare var servicebyggnad vid isarenan. Foto: Håkan Stenström

6 april 2021

Planeringen av servicebyggnaden är klar och rivningsarbetet är påbörjat. De gamla barackerna (från forna Scaniabussar) är borta. Allt material som vi river sorteras i flera olika fraktioner och körs till återvinning. Det som går att återanvända tar vi vara på. Nu börjar vi snart schakta för en ny grund för den nya byggnaden och ledningar.

13 januari 2021

Arbetet med planering av vår nya servicebyggnad pågår. Vi börjar riva den befintliga byggnaden i mars och den nya byggnaden är klar i oktober.

18 december

Idag kan vi berätta att vår isarena och ishall ska få nya namn, det blir Kronfågel isarena och Kronfågel ishall. Så kul med ett spännande samarbete som sätter fokus på att få fler ut på isen!

En vuxen knyter skridskor åt ett barn. Foto: Hanna Maxstad.

Foto: Hanna Maxstad

26 november

Sedan invigningen har vi arbetat med att planera och förbereda för nästa del i projektet. Nästa etapp i bygget innebär en ny servicebyggnad med omklädningsrum som ska finnas mellan ishallen och isarenan.

I nuläget finns en ritning inlämnad för att ansöka om bygglov - det är en grund och vision för fortsatt arbete och utveckling av Backavallen. Arbetet fortskrider nu med fortsatt förberedelsearbete och detaljplanering.

16 oktober

Idag har vi invigt vår nya isarena med pompa och ståt, det blev bubbel, uppvisning med skridskoåkning, tal, bandklippning och fanfar. Skolelever och ungdomar och vuxna från våra is-föreningar var på plats för att prova på isen. Kulturskolan bjöd på fanfar och även om vi endast var 50 personer på plats på grund av rådande läge så var det en fantastisk invigning! Vill du veta när du kan åka skridskor i isarenan? Kolla in våra tider för allmänhetens åkning. En film från invigningen kan du se på vår facebooksida. Länk till annan webbplats.

14 oktober

Just nu pågår det allra sista arbetet med att färdigställa vår fina isarena. Klockor monteras, lås sätts i dörrar, ljudet testas och arenan städas. Isen är målad och reklamen är på plats. Slutbesiktningen gav oss OK att använda isarenan från den 16 oktober. Några saker ska justeras men vi kan ta vår fina nya isarena i bruk.

Det känns spännande!

29 september

Idag pågår målningen av isen - snart har vi linjer inne i vår fina arena! Just nu är isarenan vårt kyligaste bygge som pågår, välkommen in i några minusgrader!

Text

24 september

Arbetet med att färdigställa isarenan pågår för fullt. Den 16 oktober hoppas vi på att kunna öppna isarenan för allmänhetens åkning och det är vad vi jobbar mot. Vi har den 18 september bjudit in företag att namnge våra två ishallar. Snart har vi is inne i arenean, följ med vår vaktmästare Thomas Larsson som filmat förjobbet:

9 september

Entrén börjar bli klar, ljudabsorbenter har blivit monterade och den stora ytan är redo för is. Nu är det inte långt kvar tills dess att ishallen - som börjar växa till sig och bli en arena - är helt färdig!

3 september 2020

Delar av entrén är på plats och läktaren är snart färdig. Nu pågår arbeten högt och lågt inne i ishallen och i garaget för ismaskinen.

31 augusti 2020

Det har skett otroligt mycket under projektets gång. Här kommer en sammanfattning från projektstart fram till slutet av augusti, där vi är idag:

28 juli 2020

Nu är slangarna för markvärme lagda. Dessa hjälper till att förhindra permafrost. Ovanför ligger sedan 10 cm isolering. Vi jobbar även vidare med att lägga ut stenmjöl där kylslangarna sedan kommer att ligga. Monteringen av läktaren pågår dessutom för fullt och under läktaren blir det förråd.


16 juli 2020

Nu är läktarbygget igång och vi har kikat in i nya ishallen. Den nya läktaren kommer rymma 2000 åskådare. Följ med oss på vårt senaste besök i bildspelet ovan eller kolla in filmen nedan från dagens besök!

Är du nyfiken på det nya kylsystemet och inte kan få nog?

Här är en skiss över det nya kylsystemet i maskinrummet:

Maskinrum, skiss.

8 juli 2020

Den första anslutningen i vårt nya kylsystem är monterad! Följ med in i maskinrummet och träffa service- och tekniknämndens ordförande Anneli Hedberg som drog den första skruven. Det nya kylsystemet kyler anläggningen med 250 kg ammoniak i åtta mil slingor - istället för 12 ton som vi hade tidigare. Bytet innebär att vi minskar utsläppen och får en bättre ishall ur ett hälso- och miljöperspektiv.

6 juli 2020

Nu är det snart dags att påbörja läktarbygget. Projektet följer tidsplanen och vi håller budget. Men hur ser det ut inne i hallen? Följ med oss och träffa Patrik Karlsson som är projektledare från Tegelstadens Bygg, vår entreprenör.

30 juni 2020

Väggarna är på plats och det är också taket invändigt. Ventilation är på gång och grunden för den nya läktaren är klar. Nu läggs stort fokus på den nya pisten. Förut körde vi ut olika massor som vi schaktade bort, nu kommer det istället in nytt material. Följ med oss på vårt senaste besök i bildspelet ovan!

Insidan av ishallen, längre bort syns liftar och tunga maskiner. Marken är ojämn och består av grus. Foto: Josefin Lundin 

15 juni

Nu börjar läktaren ta form inne i nya ishallen. Väggarna är snart helt på plats och det känns som en hall! Elektriker arbetar högt upp i taket samtidigt som det sker gjutningsarbeten på marken. Förberedelser för den nya pisten är igång. Kika i bildspelet ovan för att se bilder från 3 juni och fram till idag!

Grävmaskin inne i nya ishallen. Foto: Håkan Stenström.

2 juni 2020

Det fortsätter att hända spännande saker på Backavallen! Men hur ser det ut "inne" i ishallen just nu och vad använder de lyftkranarna till? Följ med in i ishallen!

20 maj 2020

Är du nyfiken på vad som hänt den sista veckan? Följ med oss in på byggarbetsplatsen.

15 maj 2020

Besök på byggarbetsplatsen med hjälp av vår webbkamera. Vi fortsätter att lägga på taket och markarbeten pågår.

11 maj 2020

Nu kan vi börja se hur hallen kommer att se ut. Delar av taket har börjat läggas på plats, samtidigt som stommen fortsätter att resas och markarbeten pågår.

4 maj 2020

Ishallsstommarna börjar komma på plats på Backavallen. Bygget följer tidsplanen och den ekonomiska planen. Nu går det verkligen att börja se att en ishall tar form - och hur stor den kommer att bli!

21 april 2020

Området som tidigare innehöll en bandyplan och läktare går nästan inte att känna igen. Det har hänt mycket den senaste tiden. Där det tidigare var en isyta och stenläktare är nu en tom yta med stora grävhögar. Just nu väntar vi på stommar till den nya ishallen.

17 april 2020
Just nu pågår stora mark- och grävarbeten. Vi lägger nu grunden för den stora stommen som börjar monteras torsdag 30 april.

Här kan du se armeringen av kommande fundament:

1 april 2020

Arbetet med ishallsbygget går enligt tidplanen. Just nu armeras det för fullt för de stora fundament som behövs till hallen. Gjutningen av dessa påbörjas troligen på måndag 6 april. I den röda tegelbyggnaden där kylmaskinerna är, rivs allt bort för att sedan få plats med ny kylutrustning. Sprängning pågår av berg vid stenläktaren.

23 mars 2020

Den här veckan är det full fart på Backavallen. All ammoniak är borta och rivning av värmeläktaren är klar. Vi har även påbörjat rivningen av belysningen. Parallellt pågår dessutom pålnings-, grävnings- och formarbeten inför gjutning. På måndag den 30 mars planerar vi att utföra sprängningsarbeten av berg vid före detta stenläktaren. Boende i området kommer inte att påverkas av sprägningsarbetet.

13 mars 2020

Byggarbetsområdet är nu inhägnat och allmänheten har inte längre tillträde till området för isplanen med läktare. Vi schaktar bort stenläktaren, river värmeläktaren och garage och påbörjar schakt inför grundläggningen av ishallen.

Uppdaterad 20221115

Vilka var förutsättningarna?

 • Föråldrad anläggning som inte följde nya EU-direktiv.
 • Idrottens strategi mot 2025 och idéprogrammet Idrotten Vill.

Vilka mål finns i kommunplanen?

 • Nya omklädningsrum på Backavallen.
 • Förbättrad arbetsmiljö för personalen på Backavallen.
 • Modernisering av isytan och konvertering till miljö- och hälsosäkert kylmedel.
 • Gemensam mötesplats för föreningar och medborgare.

Vad var det som hände?

 • Konvertering till miljö- och hälsosäkert kylmedel.
 • Ny ishall med tak över isytan.
 • Energisnålt hus för omklädning, vaktmästeri och maskingarage byggs.
 • Miljövänlig och energisnål belysning i hela området.
 • Energilösningar tar hand om överskottsvärme från befintlig ishall och den nya ishallen.
 • Överskottsvärme används för uppvärmning och dusch i nybyggd omklädningsbyggnad samt överföring i ny kulvert till Duveholmshallen.
 • Energioptimering av befintliga idrottsplatser (ishall, konstgräs).
 • Uterinkens och curlingbanans aktiviteter flyttar in i den nya isarenan och den befintliga ishallen. Anledningen till detta är att idag så ombesörjs bandybanan, uterinken och curlingbanan av det ålderstigna köldmediet tillsammans. Det nya köldmedlet kommer bara kyla nya ishallen.

Varför gjorde vi det här 2020-2022?
Kylsystemet som varit i bruk sedan 1964 är föråldrat och saknar miljöteknik för att ta vara på den överskottsvärme som skapas vid kylning av isytan. Systemet saknar även möjlighet att idag hantera andra kylmedel som är mer miljö- och hälsosäkra än ammoniak. För att ha en idrottsplats som är energieffektiv och miljö- och hälsosäker behöver förändringen göras om vi inte ska stänga isytan för verksamhet. Väderprognoser de kommande 40 år hos SMHI indikerar mildare vintrar. För att säkerställa att isytan ska kunna användas behöver vi därför konstfrysa isen på ett sätt som är miljö- och hälsosäkert.

Varför inte tidigare?
Anläggningen var föråldrad men har fungerat utifrån de behov som funnits. Nya EU-direktiv har tillkommit som påverkar anläggningen och dess funktionalitet framöver.

Vad kostar den nya isarenan?
Prognosen för hela projektet var att det skulle kosta 115,1 miljoner kronor. Investeringen innebär en merkostnad med 3 miljoner kronor årligen jämfört med Backavallen 2019. Med den nya isharenan har vi is året om och producerar egen energi genom att ta tillvara på överskottsvärme och energi från solceller. Den innebär också att vi inte behöver köpa in fjärrvärme för att driva våra andra anläggningar på Backavallen. Vi har också en anläggning som passar olika vintersporter och olika former av evenemang. Med en energieffektiv anläggning kommer vi på sikt att fördela kostnaderna mer resurseffektivt och har en anläggning som är hållbar för framtiden.

Hur finansieras detta?
Detta finansieras med medel ur investeringsbudget för Katrineholms kommun 2020-2021.

Vem gjorde jobbet?
Projektet leds av projektledare från Samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF) i projektgrupp tillsammans med Service- och teknikförvaltningen (STF), som också är driftansvariga.

Varför prioriterade vi det här?
Vi prioriterade det här projektet då vi behöver en mer miljö- och hälsosäker anläggning. Våra medborgares hälsa, möjlighet till rekreation och hållbarhet är alla viktiga delar för att uppnå vår vision om läge för liv och lust. Den här förändringen behövde göras om vi inte skulle stänga isytan för verksamhet.

Är det dyrare hyror och avgifter för föreningarna?
Vi fortsätter att prioritera barn- och ungdomsverksamhet, som alltid.

Allmänhetens åkning?
Allmänhetens åkning är viktigt och tider finns året runt. Aktuella tider hittar du på vår sida för allmänhetens åkning.

Vad blir miljövinsten i siffror?
• Ökar energiåtervinningen med 1125 MWh per år.
• Åtgår cirka 2000 MWh vid Duveholmshallen.
• Ger cirka 1700 MWh från väderskyddet.
• Ger cirka 450 MWh från befintlig ishall.
• Finns idag 1000 MWh i berglagret (från Konstgräset).
• Uppskattad energiåtgång konstgräsfotbollsplan 1100 MWh.

Hur når vi FN:s globala mål i agenda2030?
Dels gör vi en energieffektivisering som innebär att våra utsläpp blir lägre. Ishallen blir billigare att driva och vi tar vara på energin för att värma lokaler och varmvatten på Sportcentrumområdet. Vi sparar ekonomiska och miljöresurser. Vi skapar ett nytt område för rekreation och motion och upplevelser. Vi ökar attraktiviteten för inflyttning, turism och ger bättre förutsättningar för lokala föreningar i olika vintersporter, allmänhetens åkning samt i framtiden möjligheter för aktörer att ha nya former av event. Vi vill att det ska bli en mötesplats för alla där resurserna och en bättre idrottsplats kan bidra till fler ledare, fler besökare, fler engagerade. På så sätt bidrar vi bland annat till mål 3 och mål 7 i agenda2030.

Hur uppnår vi idrottspolitiska programmet?
Enligt kommunplanen och i idrottspolitiska programmet säkerställer vi en hållbar miljö genom ett mer miljösäkert kylsystem som också är bättre för människors hälsa. Genom att göra en hälsosäker och trygg mötesplats med mer belysning och möjlighet att använda året om på ett annat sätt än idag bidrar vi till en trygg miljö att vistas i helt enkelt. Genom att skapa en bättre yta för att ta del av rekreation, kultur, idrott eller motion bidrar vi till en bättre folkhälsa och bättre rörelseförståelse. Bygget blir därför en viktig del för att uppnå det idrottspolitiska programmet. Det blir också en del för att arbeta mot idrottens strategiska program, Strategi 2025 samt idéprogrammet Idrotten Vill.