/

MIKA-projektet

För att ta till vara på kunskaper och erfarenheter från andra kulturer i odling och matlagning och utveckla maten i Katrineholm driver vi ett integrationsprojekt.

EU- flagga, europeiksa unionen, socialfonden, för EU-projekt
Deltagare och handledare i MIKA-projektet, Skalltorps gård 2018

Mat och integration i Katrineholm

MIKA är ett samverkansprojekt mellan lokalt näringsliv och Katrineholms kommun med stöd av Europeiska Socialfonden. Projektet sträcker sig över tre år, med start första juni 2018 och slut 30 november 2020.

Syfte

Vi vill skapa möjligheter för individer att utvecklas, få värdefull arbetslivserfarenhet från svenska näringar med koppling till mat samt möjlighet till självförsörjning. Vi vill även skapa förutsättningar för lokala näringar att utvecklas och få tillgång till kvalificerad arbetskraft som kan bidra till företagets verksamhet. En annan del i projektet är att fler maträtter med inspiration från nya matkulturer utvecklas och serveras i den offentliga verksamheten. Måltiderna ska även testas och utvärderas av restauranggästerna.

2018-12-18

Våra deltagare och praktikplatser har fått en enkät där de svarar på vad de tycker om projektet och vad vi kan förbättra.

Kontakt

Reception service- och teknikförvaltningen

Telefon: 0150-570 00

Projektledare MIKA

Kerstin Thuresson

Telefon: 0150-571 27