/

Publicerad:

Katrineholmsförskolor lyfts som goda exempel av Generation Pep

Flera Katrineholmsförskolor lyfts som strålande exempel för hur de jobbar med rörelse av Generation Pep!

Generation Pep har lyft flera förskolor i Katrineholm i artiklar på sin hemsida. Som Generation Pep-kommun har Katrineholms kommun vävt in verktyg från Generation Pep i många av våra verksamheter.

Förskolan Guldregnet hylla Länk till annan webbplats.s särskilt för sina innovativa rörelseprogram, skräddarsydda för både grupper och enskilda barn. Personalens engagemang i att integrera rörelse i vardagen har visat sig främja både inlärning och välmående, från individuellt anpassade utmaningar till skapande av stimulerande rörelsemiljöer.

En avdelning har exempelvis inspirerats av rymden för att skapa en "Hopp- och spring"-raket, vilket gör rörelse både roligt och bildande.

Rektor Charlotte Borghede, ansvarig för förskolorna Påfågeln, Örnen, Mysak och Saltkråkan, får i en annan artikel på Generation Peps hemsida Länk till annan webbplats. berätta om vikten av ett gemensamt fokus på rörelseglädje. Genom ett samarbete med idrottslärare och en satsning på pedagogiskt material har förskolorna förbättrat barnens kroppskontroll och fysiska förmågor.

Med planerade kompetensutvecklingsinsatser, såsom föreläsningar om hjärnans aktivitet under rörelse och praktiska övningar för pedagogerna, stärks deras roll som förebilder. De har också ett årshjul med månatliga rörelseaktiviteter.

Många barn spenderar flera timmar av en dag på förskolan. Där finns en stor möjlighet att lägga en god grund för hälsosamma vanor tidigt i livet.

Stort tack till alla pedagoger och fortsatt lycka till med era fina arbetssätt!