/

Publicerad:

Inventering av kulturhistoriskt värdefulla miljöer

Under vecka 13 startar en inventering av kulturhistoriskt värdefulla miljöer i Katrineholms kommun.

Inventeringens syfte är att identifiera vilka värden som finns, ge allmänna råd om hur man kan bevara miljöerna samt hur man bör förhålla sig till dem vid exploatering. Byggnadsantikvarier kommer att besöka olika platser för att fotografera/dokumentera de olika miljöerna, både i Katrineholms stad, i kransorterna samt på landsbygden.
Resultatet från inventeringen kommer att sammanställas i ett kulturmiljövårdsprogram som kommer att kopplas till Katrineholms digitala karta och finnas tillgänglig för allmänheten på Katrineholms kommuns hemsida i slutet av 2024.

Om ni undrar något om projektet är ni välkomna att kontakta planarkitekt Yeneba King Liljencrantz: Yeneba.King.Liljencrantz@katrineholm.se, 0150-571 88.

Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Telefon: 0150-570 00

Öppettider: måndag till fredag klockan 8-16. Lunchstängt klockan 12-13.
Tillgänglighet: tillgänglighet för besökare

Observera att vi endast tar emot bokade besök. Övriga besök hänvisar vi till Kontaktcenter på Djulögatan 31B i Katrineholm.