/

Publicerad:

Nu planterar vi för planeten & släcker för klimatet

Vi vill bidra till större biologisk mångfald i Katrineholms kommun. Därför kommer vi för att uppmärksamma Earth Hour den 23 mars dela ut 100 påsar med fröer som gillas extra mycket av pollinatörer till våra invånare. Hjälp oss att plantera för planeten!

Earth Hour 23 mars

Earth Hour (23 mars klockan 20.30-21.30) är en återkommande uppmaning att under en timme en gång per år tänka lite extra på hur vi påverkar klimatet och hur vi kan bidra till en bättre värld. Under årets Earth Hour kommer vi i Katrineholm släcka lampor vid stadshuset Gröna Kulle och andra kommunala byggnader utan helgverksamhet tillsammans med vårt kommunala bolag KFAB Länk till annan webbplats..

Vi kommer också, för att uppmärksamma Earth Hour, tillsammans med Impecta Fröhandel dela ut 100 fröpåsar som innehåller fröer till blandade sommarblommor. Blommorna är särskilt uppskattade av pollinerande insekter.

Nu tar vi ett större grepp än att bara släcka lampor. Nu gör vi mycket mer och som dessutom håller över tid. Att vi kan göra det tillsammans med våra medborgare och näringslivet känns extra bra, säger Anneli Hedberg (S), service- och tekniknämndens ordförande i Katrineholms kommun, och lägger till:

- Biologisk mångfald är något vi satsar mycket på i Katrineholm och också lyfter i kommunplanen. Den här satsningen handlar inte bara om att vackra blommor ska pryda vår stad - växter är en enormt viktig resurs för att vi ska kunna få frukt och grönsaker. Därför känns det här arbetet extra bra, Impecta är en av våra alla viktiga arbetsgivare på orten och det känns jättekul att samarbeta med just näringslivet för att skapa en förändring.

Förväntningarna på projektet delas också av Michael Karlsson som är marknadschef på Impecta Fröhandel:

- Tänk att några fröer kan göra så mycket! Nu blir det earth year - så himla kul att vi gör det här tillsammans med Katrineholms kommun. Nu kan vi ytterligare verka tillsammans för den här platsen. Just för företagets del innebär att vi får göra mer än att enbart vara en arbetsgivare. Det här är ett av många viktiga steg i att utveckla platsen tillsammans med kommunen och det känns jättespännande. Det här ger en extra dimension att veta att vi är fler som arbetar med samma sak och gör skillnad.

Såhär gör du för att delta!

 • Släck lampor och stäng av elektronik hos dig lördag 23 mars klockan 20.30-21.30.
 • Vi har 100 fröpåsar som innehåller fröer till 1-2 m² blandade sommarblommor som nu söker nya ägare. Du som vill ha en fröpåse behöver anmäla dig.
 • Det gör du genom att mejla planteraforplaneten@katrineholm.se
  • Ange ditt namn och adress så vi kan skicka fröpåsen till dig. Observera att anmälan öppnar på lördag 23 mars. Vi kommer att räkna de första 100 som anmäler sig från och med lördag.
 • Fröpåsarna skickas till de första 100 Katrineholmare som anmält sig.
 • Plantera!

Vilka fröer finns i påsen?

Årets fröblandning innehåller fröer till blommor som främjar biologisk mångfald och uppskattas av pollinerande insekter. Fröblandningen innehåller såväl ettåriga örter som fleråriga örter vilka trivs i sol till halvskugga. De flesta blommorna kommer att blomma redan första året, men hur blommorna utvecklas beror på vilken marktyp fröna sås på. I påsen finns bland annat:

 • Röllika
 • Slöjsilja
 • Dill
 • Lejongap
 • Ringblomma
 • Blåklint
 • Jätteprästkrage
 • Blåeld
 • Gyllenlack
 • Sömntuta
 • Färgsporre
 • Sommarmalva
 • Blomsterlin och Kornvallmo.

Fröblandningen räcker till 1-2 m² men kan sättas tätare viket gör att täckningsgraden då blir bättre och påverkan av ogräs mindre. För bästa resultat bör jorden vara bar på den yta som ska besås. Sådd sker direkt på friland när jorden blivit uppvärmd – vilket brukar vara i maj. Vattna igenom jorden innan sådd och blanda gärna fröna med lite sand så att de är lättare att sprida ut jämnt. Täck fröna med ett tunt lager jord och håll fuktigt under tiden fröerna gror. Du kan odla blommorna på friland, i pallkrage, eller i lådor och krukor på balkongen.

Vackra och viktiga blommor

Blommor är vackra att titta på - men de är också viktiga! De skapar livsmiljöer för insekter och bidrar till djurens överlevnad. Blommor bidrar till insekters livsmiljö genom att producera nektar, en söt vätska som många insekter gillar. När insekten besöker blomman hjälper den till med att pollinera blomman genom att röra sig i blomman. När insekten rör sig i blomman överförs pollen från växtens ståndare till pistillen så att det kan bildas frukter och fröer. Insekterna äts sedan av bland annat fåglar, grodor och ödlor.

Vi har i år (2024) tema om biologisk mångfald i kommunens planteringar och kommer också odla en större yta med fröblandningen från Impecta som du kan komma och titta på i fjärilsparken i Katrineholm.

Vi jobbar aktivt med att skapa bättre förutsättningar för insekter och pollinerare i våra stadsmiljöer. Därför är det extra roligt när vi och ett av våra lokala företag kan hjälpas åt så att även privatpersoner och företag kan odla på fler ställen! Att vi tillsammans kan skapa något bestående. Vi behöver fler blommande balkonglådor och krukor i staden, säger Linda Aldebert som är klimatstrateg i Katrineholms kommun.

Varför är biologisk mångfald viktigt?

Antalet insekter har mer än halverats de senaste 30 åren och en tredjedel av världens insekter är direkt hotade av att deras livsmiljöer förändrats genom klimatförändringar, ändrad markanvändning och genom användning av kemikalier. En mångfald av olika insekter gör att naturen blir mindre sårbar för förändringar.

Visste du att fjärilar ser ett större färgspektrum än insekter och bin – så för att locka fjärilar ska du se till att ha blommor i olika färger. Generellt föredrar dagfjärilar gula, orangea, röda, lila och blå blommor, medan nattfjärilar föredrar vita eller ljusa blommor som syns bra i sommarnatten.

Dela med dig i sociala medier!

Vi vill gärna se hur det går för dina fröer och plantor, och vilka insekter och djur som besöker din odling. Lägg gärna upp bilder på dina blommor i sociala medier och använd #KatrineholmPlanterarFörPlaneten och tagga Katrineholms kommun.

För dig som inte bor i Katrineholm

Bor du inte i Katrineholm så kan du undersöka vad din kommun genomför för aktiviteter. Exempelvis så genomförs Plantera för planeten även i Köpings kommun Länk till annan webbplats.. Du kan också självklart också delta genom att plantera blommor som är bra för pollinerare. Besök din närmaste trädgårdshandel eller fröhandlare på nätet - de har flera olika fröblandningar som du kan använda.

Du kan också ta del av SVT Sörmlands reportage Länk till annan webbplats. om vårt arbete och få tips på hur du kan tänka kring att öka den biologiska mångfalden på din balkong eller i din trädgård.

Vill du delta?

Hör av dig till: planteraforplaneten@katrineholm.se