/

Publicerad:

Katrineholm reder ut tufft ekonomiskt 2023

Katrineholm stod inför stora ekonomiska utmaningar under 2023, präglat av Rysslands invasion av Ukraina, energikris, kostsamma pensionsavtal och ökade kostnader på grund av inflation och högre räntor. Trots detta presenterar kommunen en imponerande ekonomisk prestation med ett överskott på 35,9 miljoner kronor för 2023.

Bild: Elin Sollenborn budgetcontroller, Anna Marnell verksamhetscontroller, Peter Andersson tf. ekonomichef och Johan Söderberg presenterade idag måndag den 11 mars, Katrineholms kommuns årsredovisning.

Elin Sollenborn budgetcontroller, Anna Marnell verksamhetscontroller, Peter Andersson tf. ekonomichef och Johan Söderberg presenterade idag måndag den 11 mars, Katrineholms kommuns årsredovisning.

- Att Katrineholm ändå kan visa upp ett överskott på 35,9 miljoner kronor för 2023 beror delvis på att den svenska ekonomin har utvecklats på ett, för de flesta bedömare, överraskande positivt sätt, men också på att nämnderna har agerat med en stor kostnadsmedvetenhet. När krisen stått för dörren har man lyckats tänka om och tänka nytt, och sett till att prioritera det som är viktigast i den kommunala servicen till medborgarna, säger Johan Söderberg (S) kommunstyrelsens ordförande.

- Befolkningsutvecklingen fortsatte åt fel håll under året, där väldigt låga födelsetal och låg inflyttning står för förklaringarna. Vi behöver fortsätta jobba hårt för att vända trenden. Positivt är att företagens omdömen om näringslivsklimat och kommunal service återigen ökar, säger Christer Sundqvist (M) kommunstyrelsens vice ordförande.

Årsredovisningen ska presenteras för kommunstyrelsen onsdag den 13 mars och senare även på kommunfullmäktigemötet.

Katrineholms kommuns årsredovisning 2023 Pdf, 11.1 MB.

Kontakt