/

Publicerad:

Fastighetsägare går samman med Katrineholm för en inflyttningskampanj

Vattennära livsmiljöer, fördelar och möjligheter i Katrineholm presenteras i en kommande inflyttningskampanj.

Bilder: Igår bjöds företag och andra intressenter som varit involverade i arbetet med Katrineholms platsvarumärke in till en träff vid D11. Sari Eriksson kommundirektör Katrineholms kommun presenterade tillsammans med Camilla Lindgren affärsutvecklare Plus Katrineholm, aktiviteter som har genomförts och som pågår inom ramen för varumärkesarbetet.

Flera fastighetsägare går samman för att lyfta fram platsen Katrineholm. Det är Victoriahem, Heimstaden, Tegelstaden, KFAB, City-Fastigheter och Hyreshuset som går samman för att fler ska få upp ögonen för, och på olika sätt attraheras av Katrineholm. Arbetet stöttas även av Sörmlands Sparbank och Katrineholms kommun.

- Vi vet att det finns många som kan attraheras av Katrineholm men idag inte känner till vår plats många möjligheter. Något vi på olika sätt behöver sprida, uppmärksamma och synliggöra. Därför är det en självklarhet att vi engagerar oss och på olika sätt stöttar detta initiativ, säger Johan Söderberg (S) kommunstyrelsens ordförande i Katrineholms kommun.

Kampanjen utformas under våren och släppas inom ett par månader. Den kommer utgå från de fördelar som gör Katrineholm unikt, som pekats ut i strategin för platsutveckling. Syftet med kampanjen är att på olika sätt attrahera människor. Med effekten att skapa rörelse till platsen i form av besökare och inflyttare, men även stimulera handel och etableringar.

- Målsättningen är att arbeta tillsammans med näringsliv och föreningar för att stärka bilden av Katrineholm som en attraktiv plats att bo, leva, besöka och etablera företag på. Platsvarumärkesstrategin är ett verktyg i det arbetet, fortsätter Johan Söderberg.

Målgrupperna har identifierats tillsammans med Kairos Future som genom forskning och olika datapunkter identifierat de stora möjligheterna att attraheras till Katrineholm. Målgrupperna inkluderar barnfamiljer i närliggande storstadsområden, landetdrömmare samt unga i Sörmland.

Det hela startade med en idé från Victoriahem, vilken sedan koordinerats för att engagera fler fastighetsägare genom den näringslivsutveckling som Katrineholms kommun driver tillsammans med +Katrineholm. Insatsen kommer att utformas som ett första test, som både ska ge effekt och viktiga insikter inför framtida insatser.