/

Publicerad:

Skoleveler bjuds in till dialog om klimatet

Genom projektet KlimatTisdag bjuds Katrineholms barn och unga in till att prata klimat och vara med och ta fram underlag till kommunens klimatstrategi. Samtidigt får våra skolelever svar på sina kluriga frågor om klimatet.

Katrineholms kommun ska under året ta fram en ny klimatstrategi som beskriver hur vi ska minska vår klimatpåverkan. I det arbetet ingår även hur vi ska anpassa kommunen till ett förändrat klimat för att nå regeringens klimatmål om att vara ett klimatneutralt Sverige 2045. Nu tar vi hjälp av våra skolelever i det arbetet.

Genom projektet KlimatTisdag bjuder vi in barn och unga till arbetet med vår framtida klimatstrategi. De kan bidra genom att skapa en bild av hur de vill att det ska vara att leva i ett klimatpositivt Katrineholm 2045. De kan också bidra genom att ge förslag på hur de vill att vi ska minska vår klimatpåverkan och anpassa oss till ett förändrat klimat.

- Det är spännande att höra om skolelevernas tankar om klimatet och hur Katrineholm ser ut 2045, vi ser fram emot många kloka tankar och inspel till vår klimatstrategi, säger Pia Lindahl som är klimatstrateg i Katrineholms kommun och får medhåll av sin kollega Maja Larsson:

- Är det något de undrar över så finns en frågelåda där de kan ställa frågor till oss. Med hjälp av våra kollegor i kommunen svarar vi på alla frågor som kommer in, berättar Maja Larsson.

Exempel på frågor som redan kommit in är: ”Varför blir det översvämningar vid torget?”, “Vad betyder klimat?” och ”Hur påverkas bin av klimatförändringen?”.

Vad betyder klimat?

Vad är klimat egentligen och vad betyder det? I den här videon träffar du vår klimatstrateg Pia som berättar mer om klimatet och hur det egentligen fungerar. På vår sida KlimatTisdag hittar du mer information om arbetet och kan se fler frågor och svar om klimatet i frågelådan.

Frågor om projektet?

Hör av dig till Pia Lindahl och Maja Larsson, klimatstrateger i Katrineholms kommun.
Mejla klimat@katrineholm.se eller ring våra klimatstrateger via växel 0150-570 00.

KlimatTisdag och Agenda 2030

I arbetet bidrar vi till följande mål i Agenda 2030:

Mål 2: Ingen hunger

Mål 3: God hälsa och välbefinnande

Mål 4: God utbildning

Mål 5: Jämställdhet

Mål 6: Rent vatten och sanitet

Mål 7: Hållbar energi för alla

Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Mål 11: Hållbara städer och samhällen

Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion

Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna

Mål 14: Hav och marina resurser

Mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald

FN:s sida för globala mål och Agenda 2030 Länk till annan webbplats. kan du läsa mer om målen ovan samt övriga mål som ingår i arbetet för att uppnå Agenda 2030.