/

Publicerad:

Befolkningsstatistik Katrineholm 2023

Idag offentliggjorde Statistiska centralbyrån (SCB) befolkningsstatistiken för 2023. I Katrineholms kommun bor det nu 34 324 personer.

I Katrineholm bor nu 34 324 personer vilket är en minskning med 280 personer jämfört med året innan. Den senaste rapporten från SCB pekar på att Sverige upplever den lägsta folkökningen sedan 2001. Vid årets slut var totalt 10 551 700 personer folkbokförda i Sverige, med en årlig ökning på 30 200 personer – den lägsta sedan 2001. Denna avmattning förklaras av flera faktorer, inklusive minskat barnafödande, färre invandringar och ökad utvandring – en tendens som återspeglas i Katrineholms utveckling.

Trots den generella trenden betonar kommunstyrelsens ordförande, Johan Söderberg, att målet förblir oförändrat – att göra Katrineholm till den bästa platsen för människor och företag att växa på.

- Kommunen strävar fortsatt efter att vara attraktiv och arbetar mot ett hållbart samhälle, både socialt, miljömässigt och ekonomiskt. Genom att främja bostadsbyggande och företagsetableringar under de senaste mandatperioderna har kommunen skapat förutsättningar för en ökad befolkning. Åtgärder som förbättrat näringslivsklimatet och presenterat positiva ekonomiska resultat är steg i riktning mot en blomstrande framtid för Katrineholm, en framtid som både företagare och kommuninvånare tror starkt på, säger Johan Söderberg (S) kommunstyrelsens ordförande.

2023: 34 324 (-280)

2022: 34 604 (-160)

2021: 34 764 (-1)

2020: 34 765 (10)

2019: 34 755 (205)

2018: 34 550 (417)

2017: 34 133 (411)

2016: 33 722 (260)

2015: 33 462 (194)

2014: 33 268 (338)

2013: 32 930 (381)

2012: 32 549 (140)

Kontakt