/

Publicerad:

Katrineholms kommun peppar vidare – nu inleds nästa steg av projektet ”Pep-kommun”

Med fokus på barn och ungas folkhälsa tar Katrineholms kommun nästa steg från pilotprojekt till utvecklingsfas. Arbetet drog i gång med en kickoff den 1 februari.

Pilotprojektet ”Pep Kommun” startade 2021 genom den icke vinstdrivande organisation Generation Pep. Katrineholms kommun är en av sex kommuner, som tillsammans genom pilotprojektet, verkat för att skapa bättre förutsättningar för barn och unga att leva ett aktivt och hälsosamt liv.

Nu kliver arbetet in i en ny fas där fler kommuner ansluter för att bygga vidare på erfarenheterna som samlats så här långt. Katrineholms kommun drog i gång sitt arbete med en kickoff där deltagarna fick ta del av panelsamtal, goda exempel och inspiration från Generation Peps verksamhetschef, ingen mindre än Carolina Klüft.

-Det finns otroligt många bra exempel som görs här i kommunen. Det har påverkat barn och unga här och nu, vilket är väldigt häftigt, säger Carolina Klüft.

”Får ha tålamod i processen”

-Lärdomarna från de sex kommuner som har varit med i pilotprojektet, tas med när fler kommuner ansluter. Kunskapen ska förhoppningsvis leda till en modell eller ett konkret stödverktyg, som alla landets 290 kommuner kan använda sig av. Det är ett långsiktigt arbete som väntar, och man får ha tålamod i processen, säger Carolina Klüft.

En del av globala målen – Agenda 2030

Det här är en del av Katrineholms kommuns arbete med att uppnå de globala målen för hållbar utveckling. I projektet bidrar kommunen till att bland annat uppnå målen hälsa och välbefinnande, god utbildning och hållbara städer och samhällen.

-Vi har en sämre folkhälsa i Katrineholm, så det här är jätteviktiga frågor att jobba med. Vi ska fortsätta lyfta goda exempel i vardagen, inte bara under en sådan här dag, säger Sari Eriksson, kommundirektör.

"Peppad att jobba med de här frågorna"

-Organisationen är väldigt peppad att jobba med de här frågorna. Det känns jättebra utifrån de politiska besluten som visar att vi tycker det här är viktigt. De globala målen hänger ihop med varandra och kan vi få effekt inom ett område kan det leda till nytta inom andra områden, säger Johan Söderberg (S), kommunstyrelsens ordförande som får medhåll av ordförande i hållbarhetsutskottet, Anneli Hedberg (S) - initiativtagare till att Katrineholms kommun är Generation Pep kommun:

- Jag känner mig så upprymd och stolt över allt som görs för alla barn och ungdomar i Katrineholm, att se hur politiska beslut och viljeyttringar genomförs praktiskt ute i verksamheterna är fantastiskt och tillsammans gör vi verkligen skillnad, avslutar Anneli.

Mål i kommunplanen 2023-2026

Vi arbetar också för att uppnå följande mål i vår kommunplan:

  • Arbeta för att alla barn och unga ska ha goda möjligheter och viljan att leva ett aktivt och hälsosamt liv, i samarbete med organisationen Generation Pep.

Mer information och kontakt

Vill du veta mer om vårt arbete med Generation Pep? Hör av dig till:

Anneli Hedberg, ordförande i hållbarhetsutskottet, telefon: 0150-568 18

Karin Nordén, projektsamordnare, telefon: 0150-570 21

Anneli Rinaldo, samordnare för bildningsförvaltningen, telefon: 0150-568 50