/

Publicerad:

Givande inpirationsdagar på tema miljögifter – fokus PFAS

Två givande dagar med brett program när Katrineholms kommun stod värd för inspirationsdagar om arbete med miljögifter, fokus PFAS, 24-25 januari.

Under konferensen deltog över 200 personer med olika professioner från hela Norden. Syftet med dagarna var att ge inspiration och konkreta exempel på vad kommuner, länsstyrelser, vattenvårdsförbund och andra organisationer kan göra för att öka åtgärdstakten i arbetet med miljögifter.

”Mycket positiv feedback”

-Jag är så glad att Katrineholms kommun fick möjlighet att vara värd för eventet. Vi har fått mycket positiv feedback från deltagarna. Jag har knutit flera nya kontakter som sitter på bra kunskap som vi kan ha nytta av här i våra projekt, säger Jenny Herbertsson, miljöstrateg och vattensamordnare i Katrineholms kommun.

Hur arbetar Katrineholms kommun med miljögifter?

-Vi arbetar med det ur flera perspektiv, både via tillsyn, förorenad mark och i detaljplaner samt att vi även arbetar med det i projektform. Till exempel via vårt källspårningsprojekt för PFAS, säger Jenny Herbertsson.

Konferensen gav även positiva effekter på näringslivet i Katrineholm, med övernattningar och mat till deltagarna.

”Viktiga frågor som vi alla måste hantera”

-Det är roligt att de valde att lägga konferensen här i Katrineholm. Det är väldigt viktiga frågor som vi alla måste hantera. Då är det bra att kunna mötas, utbyta idéer och erfarenheter med andra personer och organisationer, säger Johan Söderberg (S), kommunstyrelsens ordförande.

Kommunens arbete med miljögifter och Agenda 2030

Konferensen var en del av LIFE IP Rich Waters. LIFE är EU-kommissionens miljöprogram och IP står för integrerade projekt. Projektet är ett samarbete mellan myndigheter, kommuner, företag, forskare och vattenvårdsförbund för våra gemensamma vatten.

Katrineholms kommun är en av 35 partners i LIFE IP Rich Waters, som medverkar i olika delprojekt i Norra Östersjöns vattendistrikt. Genom kommunens arbete med miljögifter och inspirationsdagarna arbetar vi för att uppnå och bidra till följande mål i Agenda 2030:

Globala målen 3,6 och 9
Globala målen 14 och 15 samt globala målen för hållbar utveckling logotyp

Mål i kommunplanen 2023-2026

Vi arbetar också för att uppnå följande resultatmål i vår kommunplan:

  • Minskade utsläpp av näringsämnen och föroreningar till sjöar och vattendrag

Vad är PFAS?

Per- och polyfluorerade ämnen (PFAS) är en grupp av cirka 5000 syntetiskt framställda ämnen med många användbara kemiska egenskaper, vilket medfört att de använts brett inom många olika verksamheter. Gemensamt för alla PFAS-ämnen är att de är mycket svåra att bryta ner och vissa PFAS kan ha skadliga effekter, både för människa och miljö. Alla PFAS-ämnen är syntetiskt framställda och finns inte naturligt i miljön.

Ta del av inspirationsdagarna du med!

Här hittar du liveinspelningen från de två mötesdagarna som du kan se i efterhand. Länkarna är aktiva fram till fredag 9 februari.