/

Publicerad:

Bygglovsansökan för mobiltorn, Gimmersta 1:4

Nu kan grannar till fastigheten Gimmersta 1:4 ge synpunkter på bygglovsansökan för mobiltorn.

Karta över fastigheten Gimmersta 1:4 där mobilmasten föreslås byggas.

Ansökan gäller ett 48 meter högt mobiltorn med tillhörande teknikbyggnad för det allmänna mobilnätet inom fastigheten Gimmersta 1:4, adress Skolvägen 9.

Handlingar finns att ta del av på Kontaktcenter och katrineholm.se fram till den 22 februari. Mejla dina synpunkter till: samhallsbyggnadsforvalningen@katrineholm.se

På Kontaktcenter kan du hämta en blankett om du vill lämna in din synpunkt skriftligt. Skriftliga synpunkter skickas till:
Katrineholms kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
641 80 Katrineholm
Ange ärendenumret BYGG.2024.12 och din fastighetsbeteckning.

Om svar inte kommit innan 22 februari finns risk att synpunkten inte beaktas i beslutsunderlaget.