/

Publicerad:

Gott betyg för kommunen när medborgarna tycker till

De flesta katrineholmare är nöjda med kommunens kärnverksamheter - som äldreomsorg, förskolor och vuxenutbildning. Det visar höstens medborgarenkät från statistiska centralbyrån, SCB.

En flygbild.

Katrineholms kommun får fina betyg inom de flesta områden i årets enkät. Den skickades ut till 1 200 medborgare över 18 år i höstas. Svarsfrekvensen i paritet med riksgenomsnittet på 36 procent. I Katrineholm har 429 personer svarat på enkäten.

– Jag vill tacka alla som har tagit sig tid att svara. Glädjande nog får kommunen generellt höga betyg, men vi ser också några förbättringsområden. Svaren är betydelsefulla för kommunens fortsatta utveckling, säger Sari Eriksson, kommundirektör.

Frågorna är kategoriserade inom olika områden och varje fråga har fem svarsalternativ, där två är negativa och två positiva. Exempelvis mycket dåligt, ganska dåligt, ganska bra, mycket bra och vet inte/ingen åsikt.

Kärnverksamheterna får höga betyg

Katrineholms kommun får stor andel höga betyg inom de flesta områden, som boende- och boendemiljö, samhällsservice, underhåll av den offentliga miljön och trygghet i samhället. Majoriteten av medborgarna är också nöjda med kommunens kärnverksamhet inom skola och omsorg, samt lokala arbets- och utbildningsmöjligheter.

– Det känns bra att medborgarna är nöjda med kommunens kärnverksamheter, eftersom det är prioriterade områden i kommunplanen. Vi satsar också mycket på attraktiva och hälsofrämjande miljöer i Katrineholm, vilket svaren visar, säger Johan Söderberg (S), kommunstyrelsens ordförande.

Katrineholm får toppbetyg när det gäller underhållet av den offentliga miljön, inte minst när det gäller skötseln av idrotts- och motionsanläggningar, där 88 procent har delat ut positiva omdömen. Utbudet inom idrott, motion och friluftsliv, samt .

86 procent tycker att Katrineholm är en bra plats att bo och leva på, men bara 45 procent kan rekommendera andra att flytta hit. En siffra som behöver förbättras för att nå ökad tillväxt.

– De flesta är ju uppenbarligen nöjda med att bo och leva i Katrineholm. Vi hoppas att invånarna ska fortsätta trivas och vara stolta över sin kommun, säger Johan Söderberg (S).

Enkäten visar också flera utvecklingsområden. Medborgarna är mindre nöjda med utbudet av fritidsgårdar, möjligheten till att påverka politiska beslut och att återvinna avfall utan tillgång till bil.

Överlag är resultaten från undersökningen är i stort sett stabila sedan 2021, då Katrineholms kommun senast deltog i mätningen.

Kontakt

Kommunstyrelsens ordförande

Johan Söderberg (S)

Telefon: 072-235 19 61

Besök: Fredsgatan 38, Katrineholm

Kommundirektör

Sari Eriksson

Telefon: 0150-570 85

Besök: Fredsgatan 38, Katrineholm