/

Publicerad:

Två förvaltningar blir en

Katrineholms kommun föreslår att slå samman Vård- och omsorgsförvaltningen med Socialförvaltningen för att främja samarbetet inom socialtjänstlagen, öka effektiviteten och få samordningsvinster inom verksamheterna.

- Vi ser denna sammanslagning som ett strategiskt steg för att stärka vår kapacitet att möta de utmaningar vi står inför inom vård, omsorg och socialt arbete. Sammanslagningen motiveras av flera syften; stärka samarbetet mellan förvaltningarna, möta det framtida kompetensbehovet effektivare och säkerställa kontinuitet och stabilitet inom förvaltningsledarskapet och att uppnå samordningsvinster, säger Sari Eriksson kommundirektör.

Förändringen, som för närvarande är ett förslag, har informerats till fackföreningarna, nämndordföranden, gruppledare och respektive förvaltningsledning.

- Förslaget har mottagits väldigt positivt av de flesta. Förslaget kommer att tas upp för beslut i respektive nämnd och kommunstyrelsen.

- Om förslaget godkänns kommer Anna-Lena Ramstedt, för närvarande chef för vård och omsorgsförvaltningen, att bli chef för den sammanslagna förvaltningen. Anna-Lena är helt rätt person att leda den nya förvaltningen. Hon är en modig och nytänkande ledare med tydlig ekonomistyrning och högt förtroende i organisationens alla led, avslutar Sari Eriksson.

Tidplan
Rekryteringen av förvaltningschef är planerad att samverkas den 1 december. Den 1 februari planeras Anna-Lena tillträda tjänsten som förvaltningschef för socialförvaltningen. Sammanslagningen av förvaltningarna förväntas genomföras den 1 mars 2024. Socialnämndens- och vård- och omsorgsnämndens reglementen behöver revideras med anledning av förvaltningssammanslagningen. Revidering av reglementet kommer att beslutas i kommunfullmäktige i februari.