/

Publicerad:

Höstbuffén 2023

Höstbuffén är en årlig träff där näringsliv, politiker och tjänstemän från Katrineholms kommun samlas för att dela med sig av nyheter, trender och framtidsvisioner.

Johan Söderberg och Magnus Runesson.

Johan Söderberg och Magnus Runesson.

Johan Söderberg (S), kommunstyrelsens ordförande, samhällsbyggnadschefen Magnus Runesson och Zana Zgog näringslivsutvecklare hälsade sjuttiotalet företagare, politiker och kommunala tjänstepersoner välkomna till årets upplaga av höstbuffén.

– Häromdagen beslutade vi i kommunfullmäktige om majoritetens budgetförslag med titeln ”Återhållsamt med ansvar för framtiden”. Från kommunalt håll innebär det att 2024 präglas av mycket paus. De roliga sakerna får skjutas lite på framtiden, och fokus det närmaste året ligger på att behålla en bra och hög nivå på den kommunala servicen, inleder Johan Söderberg.

I ena vågskålen finns befolkningen som minskar, i den andra två etableringar vid Lövåsenområdet den senaste månaden.

- Vi har bra tryck på Lövåsenområdet. Flera intressenter diskuterar med oss om etablering. Potentiella kunder som besöker oss marscherar förbi obebodd mark, de vill ha färdig mark. Det ska gå fort. Det gäller att vi är på tårna och har färdig mark att erbjuda, vilket vi har idag.

- Redan 2025 ser prognosen bättre ut. Jag är övertygad om att vi tillsammans har en ljus framtid. Alla tillfällen vi får chansen att träffas är bra. Ur mitt perspektiv är dessa tillfällen en bra grund för att vårda våra relationer och utveckla vår samverkan och utveckla Katrineholm. Hjärtligt välkomna till denna spännande och trevliga höstbuffé.

Magnus Runesson, samhällsbyggnadschef – från fantasi till verklighet.

- Senaste höstbuffén pratade jag om Triangeln, Katrineholms nav och ett epicentrum av möjligheter. Triangeln har ett fantastiskt läge; platsen passeras av hundratusentals resenärer varje år och ligger mitt i Katrineholm. Triangeln avser ytan mellan Resecentrum till Shellmacken och parkeringarna vid Kvarnengallerian och parkeringen på andra sidan Vasavägen.

- För ett år sedan var Triangeln en fantasi. Idag är det verklighet. Vi har fått ett politiskt uppdrag att ta fram några detaljplaner över området.

Framtidsplanen för 2050 för Katrineholm är ute på samråd och kommer under nästa år att antas.

- Under nästa år blir Framtidsplanen 2050 verklighet. Planen beskriver bland annat om hur livet i Katrineholms kommun ska se ut i framtiden, hur mark- och vattenområden ska utvecklas, vilka värden som behöver bevaras och hur Katrineholms kommun ska utvecklas i en hållbar riktning, var det är mest lämpligt att bygga bostäder, handelsområden, industrier med mera.

- Vi har att göra ett tag framöver, sammanfattar Magnus Runesson.

Abbotnäs ligger i hjärtat av Sörmland mellan Katrineholm och Flen. Abbotnäs är ett modernt lantbruk med flera affärsgrenar. På gården bedrivs främst växtodling, nötköttsproduktion och entreprenadkörning.

- Framtiden är här. AI är på väg in i jordbruket med algoritmer där man kan styra fordon och robotar som finns i verksamheten. Inom kort finns också drönare med sensorer som kan identifiera ogräs från 30 meters höjd. Drönaren berättar vilken sorts ogräs och dess exakta position. En maskin åker ut till exakt position och besprutar ogräset med rätt bekämpning, säger Mattias Larsson.

Modernt lantbruk är högteknologi. Ökad precision i odlingen är nyckeln till högre skördar och lägre resursförbrukning. Att placera gödsel och växtskyddsmedel i optimal mängd och på rätt plats kräver avancerad teknologi.

- Mitt största intresse är lantbruk generellt, men brinner lite extra för växtodling och hur vi kan ta produktionen till nya höjder, utan att tappa ekonomin och öka miljöpåverkan. Jag är övertygad om att lantbruk är en framtidsbransch där vi själva kan styra utvecklingen om vi hjälps åt, avslutar Mattias Larsson.

Snabbfakta om Abbotnäs: • 500 ha växtodling (130 ha egenägt) • 100 ha naturbetesmark • 70 di-kor • 100 ha skog • Solceller 358 kWp - 320 000 kWh/år • Entreprenad • 5 hyreshus • 4 arbetare

http://www.abbotnas.se/om-oss-31690670 Länk till annan webbplats.

Mattias Larsson

Mattias Larsson

- Vi vet hur viktigt det är med ett jobb. Alla som vill och kan tjäna pengar ska ha möjligheten att göra det. Vi vet också hur svårt det kan vara att få ett jobb beroende på vem du är, hur du är, vem du känner eller inte känner. De oskrivna reglerna på dagens arbetsmarknad är allt annat än rättvisa. Det vill vi vara med och förändra, berättar Poyan Sandnell.

Och Poyan Sandnell vet vad han pratar om. Som 16-åring sökte han jobb i Katrineholms alla affärer, men fick nobben av varenda en. Istället lade han ut lappar i Laggarhults brevlådor och erbjöd sina tjänster. Poyan Sandnell klippte gräsmattor och häckar, och målade hela sommaren. Han tvingades till och med tacka nej till jobb.

När han senare bytte namn från Asghari till Sandnell blev arbetslivet ännu enklare. Catch Me värnar om att alla människor ska ha samma möjlighet till att få ett jobb. Det schyssta bemanningsföretaget

- Catch Me gör jobben tillgängliga för arbetskraften, och arbetskraften tillgänglig för jobben. Tjänsten är 100% digital och vi är unika i att ha ett matchningssystem, det vill säga att du inte aktivt behöver söka ett jobb. Vi har också skapat en lösning där alla jobbsökande i Catch Me är “oidentifierande”. Det innebär att matchningen inte tar hänsyn till arbetstagarens kön, ålder, etnicitet eller religion. Det enda som syns för arbetsgivaren är information som är relevant för rekryteringen – till exempel kompetens, fysiska förutsättningar och språkkunskaper. Genom att arbetsgivaren inte kan identifiera den potentiella medarbetaren när den rekryterar skapas en mer rättvis arbetsmarknad, säger Malin Engström.

Första versionen av Catch Me lanseras nu till årsskiftet. Följ deras resa: https://catchme.se/ Länk till annan webbplats.

Malin Engström och Poyan Sandnell

Malin Engström och Poyan Sandnell