/

Publicerad:

Nu bygger vi en ny gång- och cykelbana längs med Norrköpingsvägen

Nu ökar vi tryggheten och trafiksäkerheten genom att bygga en gång- och cykelbana för dig som vill gå eller cykla mellan Djulö och Talltullen. Vi sänker också hastigheten på Norrköpingsvägen från 80 km/h till 60 km/h.

Arbetet med att utveckla Norrköpingsvägen är en del i vårt arbete med att bli Sveriges cykelvänligaste stad som är ett mål i kommunplanen för Katrineholms kommun.

- Med den nya gång- och cykelbanan knyter vi också ihop två viktiga delar av vår stad som många reser mellan, nämligen Djulö med Talltullen, berättar Markus Mellstrand som är projektledare.

Ökad trafiksäkerhet & minskat buller

Genom att sänka hastigheten ökar vi också trafiksäkerheten.

- För den enskilda bilisten innebär hastighetsförändringen en ökad restid på cirka 15 sekunder, men för miljön och för trafiksäkerheten innebär förändringen stor skillnad. Sänkt hastighet innebär också lägre bullernivåer. Nu kommer gående och cyklister att kunna resa längs med Norrköpingsvägen som inte varit möjligt tidigare, säger Markus Mellstrand.

Tidplan

Arbetet startar onsdag 22 november och pågår fram till våren 2024. Det första som görs är att ta bort linjemarkeringar längs med Norrköpingsvägen för att förbereda inför kommande grävjobb och avsmalning av vägen.

Så här påverkas trafiken

Arbetet kommer att ske i etapper och trafiken kommer att vara i gång under hela byggperioden. Tidvis kan viss störning ske i trafiken, följ aktuell vägvisning eller hänvsining från trafikvakter på plats. Kom ihåg att vägen är personalens arbetsmiljö - passera därför arbetsområdet försiktigt och visa hänsyn.

Gående och cyklister som rör sig mellan Talltullen och Djulö hänvisas till Djulö allé då det inte finns någon befintlig gång- och cykelväg längs med Norrköpingsvägen idag.

På vår sida för trafikinformation kan du läsa om uppdateringar kopplat till detta arbete och andra trafikförbättringsåtgärder som vi genomför.

Mer information och kontakt

Markus Mellstrand, projektledare inom infrastruktur på samhällsbyggnadsförvaltningen, telefon: 0150-570 00 (växel).

Sveriges cykelvänligaste stad och Agenda 2030

I det här arbetet bidrar vi till följande mål i FN:s globala mål, Agenda 2030:

Mål 3: God hälsa och välbefinnande Länk till annan webbplats.

Mål 11: Hållbara städer och samhällen Länk till annan webbplats.