/

Publicerad:

Katrineholm söker ny entreprenör till Djulö camping

Katrineholms kommun erbjuder en unik möjlighet att vara med och forma framtidens Djulö Camping. Med en ambitiös satsning på modernisering och ökad service öppnas nu dörrarna för en ny entreprenör att ta plats i detta växande rekreationsparadis.

Djulö Camping i Katrineholm är en etablerad anläggning med 175 campingplatser för husvagnar, husbilar och tält samt 15 stugor. Med en året-runt-öppen verksamhet och ett strandläge i världsklass utgör Djulö Camping en fantastisk möjlighet för en ny entreprenör att utveckla och blomstra.

- Djulö är en betydelsefull del av kommunens identitet och området har en stark attraktionskraft för turister från både Sverige och Europa. Det utgör en central pusselbit i vårt arbete med att utveckla Katrineholms kommun. I vår kommunplan finns beskrivet att vi ska utveckla Djulöområdet för att öka invånarnas rekreationsmöjligheter och stärka besöksnäringen, säger Anneli Hedberg (S) service och tekniknämndens ordförande.

- Den nya entreprenören som tar över Djulö Camping kommer att bygga vidare på den utveckling som den föregående entreprenören påbörjat. Stora investeringsplaner är på väg att realiseras med bland annat ett nytt strandcafé med reception – en möjlighet att vara med och skapa något helt unikt. Dessutom finns möjlighet att samverka med andra aktörer på området, vilket ger en gemensam kundbas och öppnar upp för spännande samarbetsmöjligheter, säger Magnus Runesson Samhällsbyggnads och näringlivschef.

Djulö camping har de senaste nio åren drivits av Jessica Silow. Efter en dialog med kommunen har man gemensamt beslutat att gå skilda vägar.

- Det är såklart med blandade känslor jag nu lämnar Djulö camping efter nio år. Dessa nio år av glädje och gemensamma stunder har format Djulö Camping till det underbara ställe det är idag. Under dessa år har vi strävat efter att erbjuda alla besökare en plats att landa, en fristad där man kan finna ro och harmoni, en plats där familjen och gemenskapen alltid stått i centrum. Men nu är det dags för någon annan att ta över stafettpinnen, säger Jessica Silow.

Läs mer om Djulö camping: katrineholm.se/djulöcamping

Kontakt:
Anneli Hedberg (S) ordförande service och tekniknämnden
Telefon: 070 – 660 44 03

Magnus Runesson samhällsbyggnads- och näringslivschef
Telefon: 070 – 467 40 18