/

Publicerad:

Max Burgers AB till Katrineholm

Max Burgers AB, Sveriges äldsta hamburgerkedja, har nyligen undertecknat ett köpeavtal för en del av fastigheten Lövåsen 3:1 i Katrineholm, där företaget planerar att bygga en hamburgerrestaurang.

Johan Söderberg, Marie Bergeås mark- och exploateringschef, och Christer Sundqvist framför kameran då de presenterade den "goda" nyheten om Maxs planer i Katrineholm.

Johan Söderberg, Marie Bergeås mark- och exploateringschef, och Christer Sundqvist då de presenterade den "goda" nyheten om Maxs planer i Katrineholm.

- Det är med stor glädje vi kan presentera detta köpeavtal för kommunstyrelsen, att besluta om, nu på onsdag den 11 oktober. Jag är övertygad om att Max Burgers ABs satsning vid Lövåsen kommer att följas av fler etableringar. Flera företag har visat intresse för att slå sig ner i staden. Detta ökande engagemang från näringslivet kommer att stärka den ekonomiska tillväxten i Katrineholm och erbjuda invånarna ett ännu bredare utbud av produkter, tjänster och jobbtillfällen, säger Johan Söderberg (S) kommunstyrelsens ordförande.

- Det är just nu tuffa tider men efter lågkonjunktur kommer högkonjunktur. När det vänder gäller det som företag att vara beredd. Och då är det bra att Katrineholm kan erbjuder företag attraktiva tomter där de kan utveckla sina verksamheter, säger Christer Sundqvist (M) kommunstyrelsens vice ordförande.

Förväntningarna är att köpekontraktet kommer att godkännas vid det kommande kommunstyrelsemötet onsdag den 11 oktober.

Max Burgers AB investerar 3,5 miljoner kronor för köpet av tomten vid Lövåsen 3:1.

Karta från Lantmäteriet. Den blå ytan är Max Burgers AB intresserade av, Lövåsen 3:1.

Karta från Lantmäteriet. Den blå ytan är Max Burgers AB intresserade av, Lövåsen 3:1.

Kontakt