/

Publicerad:

Städarna avslutar sina uppdrag i Katrineholm

Städarna har utfört hemtjänst enligt Lagen om valfrihet, LOV i Katrineholms kommun. Företaget kommer avsluta sina uppdrag inom Vård- och omsorgsförvaltningen.

Företaget Städarna övertas av Hemfrid, som idag inte har något tillstånd hos IVO att bedriva hemtjänst. Därför har Städarna sagt upp sitt avtal med Katrineholms kommun då företaget upphör. Ungefär trettio brukare påverkas.

I slutet på förra veckan skickades ett brev med information om det inträffade till berörda.

- Olyckligt när sådant här inträffar men ingen brukare ska behöva hamna i kläm. Samtliga brukare får göra ett omval av tjänsteleverantör. Vi välkomnar brukarna till oss eller till någon av de andra utförarna som de kan välja mellan, säger Petra Kruse verksamhetschef vård och omsorgsförvaltningen.