/

Publicerad:

Vårbuffé 16 maj 2023

Vårbuffén är en årlig tillställning där företrädare från näringslivet, politiken och tjänstemän från Katrineholms kommun samlas för att dela nyheter, trender och framtidsvisioner.

Magnus Runesson och Johan Söderberg

Magnus Runesson och Johan Söderberg ser positivt på Katrineholms framtid trots den svacka som Katrineholm och världen befinner sig i.

Johan Söderberg (S), kommunstyrelsens ordförande, och Magnus Runesson, samhällsbyggnads- och näringslivschef, hälsade alla gäster varmt välkomna till St Djulö Herrgård, som förvärvades av Katrineholms stad redan 1935.

- Jag ser fram emot kvällen. Vi är en härlig mix av politiker, kommunala tjänstepersoner och näringslivsrepresentanter. Det är just denna mångfald som gör det värdefullt att knyta kontakter, lösa problem och helt enkelt tacka varandra för att vi kanske har bidragit till att lösa problem. Oavsett vad, är det viktigt att träffas och samtala, inledde Johan Söderberg.

- Vi har det ganska tufft idag. Räntorna skjuter i höjden, inflationen är hög. Precis som privatpersoner och företag påverkas även kommunen av dessa faktorer. Dessutom förutspår Svenska Kommuner och Regioner (SKR) en ökad kostnadsnivå under de kommande åren. Enbart pensioner kommer att kosta kommunsektorn 80 miljarder kronor mer nästa år. Trots detta ser jag fram emot framtiden. Många företag har visat intresse för att etablera sig här hos oss, fortsatte Johan Söderberg.

- Vi står inför en stor demografisk utmaning med en ökande andel äldre invånare. Därför är jag glad att jag och mina företrädare har banat vägen för etableringar i kommunen. För närvarande är vi redo att ta emot företag som står i kö för att etablera sig hos oss, berättade Magnus Runesson.

Caroline Bonde Deichmann har många järn i elden. Under säsong arbetar runt 25 medarbetare vid Ericsbergs säteri.

Caroline Bonde Deichmann har många järn i elden. Under säsong arbetar runt 25 medarbetare vid Ericsbergs säteri.

Caroline Bonde Deichmann VD för Ericsbergs säteri, om verksamheten och dess framtid

- När jag talar om Ericsberg vill jag alltid börja med att nämna dess historia. Ericsberg har en omfattande kulturmiljö med ett barockslott från 1600-talet som sin centrala punkt. Slottet byggdes av två generationer Gyllenstierna och tog 40 år att färdigställa. Idag är det hem för åttonde generationen Bonde, där en liten del används som privatbostad för mig, min man och våra tre barn, medan resten av slottet är en del av vår verksamhet, berättade Caroline Bonde Deichmann.

- Ericsberg är en traditionell fastighet med skogs- och lantbruk som huvudsakliga verksamheter. Men under de senaste åren har vi även sett framväxten av flera nya affärsområden. Vi erbjuder besöksverksamhet med café, butik, konferenser, guidade turer, bröllop och jaktarrangemang med boende på slottet. Vi arbetar också med att utveckla delar av marken nära Forssjö i samarbete med Katrineholms kommun. Projekt som Forssjö Kvarn och Ragnars Gärde 2.0 är redan på gång, och nästa steg kan vara att exploatera marken för industrier. Dessutom satsar vi på energi och har för närvarande solceller för egen försörjning samt ett snart färdigställt 2 MW-batteri för balanseringstjänster där vi säljer energi för att stabilisera det svenska elnätet.

Camilla Lindgren, Jakob Jansson och Gabriella Alström berättar om vikten med att arbeta med sitt varumärke

Camilla Lindgren, Jakob Jansson och Gabriella Alström berättar om vikten med att arbeta med sitt varumärke.

Jakob Jansson VD och Camilla Lindgren affärsutvecklare för +Katrineholm, tillsammans med Magnus Runesson och Gabriella Alström, kommunikationschef för Katrineholms kommun, om Katrineholms platsvarumärkesstrategi

Platsvarumärket är i grunden en del av platsutvecklingen. Jag ska ge er ett exempel. För några år sedan fanns inte Bruksholmen som en relevant plats. Det var en grönyta med flera förfallna industrilokaler. En person med visioner förvandlade Bruksholmen Länk till annan webbplats. till vad det är idag. Genom att förverkliga sina drömmar har platsen aktiverats och har nu växt utanför kommunens gränser. Denna resa kan betraktas som platsutveckling och bidrar starkt till platsens varumärke. Allt har ett varumärke, och det är upp till oss att välja om vi vill arbeta i en specifik riktning med det", berättade Camilla Lindgren.

Gabriella Alström, ny kommunikationschef för Katrineholms kommun, har tidigare arbetat med platsvarumärken för Karlstad och Värmland, samt senast för Årjängs kommun.

- Tillsammans kan vi göra skillnad och skapa goda förutsättningar för att fortsätta utveckla Katrineholm som en attraktiv plats att bo, jobba och att driva företag på. Resan har nu börjat och det ska bli spännande att se vad vi kan åstadkomma, säger Gabriella Alström.

Jakob Jansson och Magnus Runesson gav exempel på hur Katrineholm kan och redan arbetar med platsvarumärket.

- Ett tydligt exempel är Djulö. Vi har redan påbörjat våtmarksprojektet där Katrineholms kommun, Amazon Web Services och Sörmland Vatten tillsammans ska bygga en våtmark vid Djulö Gärde. En rekreationsplats och ett besöksmål. Men vilken väg tar vi sedan? Det är en fråga vi ställer oss och som vi kan besvara tillsammans, sa Jakob Jansson.

- I mitt arbete med detaljplaner beskriver jag hur höga byggnader ska vara, var de ska placeras och om det finns utrymme för affärslokaler på bottenvåningen. Men allt står inte i detaljplanen. En platsvarumärkesstrategi ger mig vägledning när det gäller form och färgval. Hur ska jag känna när jag går längs gatan i det planerade området? Platsvarumärket ger oss verktyg för att forma våra hus, gator eller kvarter i den riktning vi väljer, avslutade Magnus Runesson.

Och så avslutades Vårbuffén för 2023.