/

Publicerad:

"Nytt" magasin samlar det bästa från näringslivet i Katrineholm

Nu lanserar Katrineholms kommuns näringslivsenhet ett magasin som samlar spännande artiklar och händelser som tidigare har publicerats i nyhetsbrevet Näringslivsnytt.

Carina och Magnus sitter på en bänk i en grönskande park och läser en tidning

Carina Lloyd och Magnus Runesson, foto: Josefine Karlsson

Vårt digitala nyhetsbrev Näringslivsnytt innehåller flera bra och spännande artiklar och berättelser som man idag lätt kan missa i informationsflödet. Vi vill att det här innehållet ska leva längre och nå en bredare publik. Därför väljer vi nu att ge ut en tryckt version - ett magasin där vi samlar det mest intressanta innehållet från de tre senaste numren av Näringslivsnytt. Det blir en sammanfattning av allt som pågår i Katrineholm på näringslivsfronten, säger Magnus Runesson, samhällsbyggnads- och näringslivschef på Katrineholms kommun.

Magasinet finns tillgängligt både digitalt och i tryckt format på olika platser i centrala Katrineholm.

Näringslivsnytt har snart funnits i 20 år och där vi haft möjligheten att presentera goda förebilder för vårt näringsliv. Att vi nu samlar ihop artiklarna och annan information i tre utgivningar under året och lägger ut på många ställen i Katrineholm gör att artiklarna och berättelserna kan läsas och tas med av både invånare och besökare, säger Carina Lloyd, näringslivsutvecklare på Katrineholms kommun.

Om näringslivsenheten

Näringslivsenheten på Katrineholms kommun arbetar långsiktigt med
insatser som skapar förutsättningar för en positiv utveckling för ett bättre näringslivsklimat,
fler företag, fler arbetstillfällen och fler invånare.

Läs magasinet här

Näringslivsnytts vår-magasin ges ut av näringslivsenheten i Katrineholms kommun. Texterna är tidigare publicerade i Näringslivsnytts digitala nyhetsbrev under tiden december 2022 till mars 2023.

Här kan du läsa det första numret av magasinet. Länk till annan webbplats.

Framsidan på magasinet. Bilden visar flera ungdomar som ser glada ut och tittar in i kameran