/

Publicerad:

Fria bussresor för 65+ fortsätter under 2023

Nu fortsätter vi med avgiftsfria bussresor under ett helt år för dig som är 65 år eller äldre i Katrineholms kommun.

En grön buss som åker i stadsmiljön i Katrineholm
Foto: Tommy Winterskiöld

För vem gäller fria bussresor för 65+?

De fria bussresorna gäller för dig som:

  • Har fyllt 65 år och är folkbokförd i Katrineholms kommun.
  • Fyller 65 år under 2023. Du kan då hämta ut ditt resekort från och med den dagen du fyller 65.

När och var gäller de fria bussresorna?

  • Bussresorna gäller på Sörmlandstrafikens bussar i hela Katrineholms kommun.
  • Bussresorna gäller måndag till fredag klockan 9 till 14. På lördagar, söndagar och röda dagar kan du åka hela trafikdygnet (exklusive nattrafik klockan 00:00–04:00). Om bussen är sen så fungerar ändå kortet för den avgång som är lagd mellan klockan 9 till 14.
  • Du kan inte delbetala en längre sträcka till en plats som ligger utanför Katrineholms kommun. Vill du exempelvis göra en enkelresa till Flen betalar du för hela resan mellan Katrineholm och Flen.

Var hämtar jag mitt resekort?

För att ta del av de fria bussresorna behöver du hämta ut ett resekort. Du kan hämta ditt resekort på Kontaktcenter Länk till annan webbplats. på Djulögatan 31B i Katrineholm.

  • Tänk på att du behöver kunna legitimera dig för att hämta ut resekortet.
  • Har du ett resekort sedan tidigare kan du ta med det för att få det laddat.
  • Resekortet gäller från den dag du aktiverar det och 1 år framåt. Kortet aktiveras första gången du använder det för en bussresa.
  • Resekortet är helt gratis.
  • Tänk på att ditt resekort är personligt och får inte överlåtas till någon annan!

Kontaktcenter har öppet måndag till fredag klockan 10 till 16.

Mer information

Allt om fria bussresor för 65+ hittar du här

Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling

Med fria bussresor för personer över 65 år är vi med och bidrar till att uppnå de globala målen för hållbar utveckling. Tillsammans bidrar vi till att uppnå följande mål:

Mål 10: Minskad ojämlikhet Länk till annan webbplats.
Mål 11: Hållbara städer och samhällen Länk till annan webbplats.
Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna Länk till annan webbplats.