/

Publicerad:

Sandupptagning 2023

Arbete pågår med att städa våra gator och torg. Här hittar du prioriteringslista för 2023.

Vi städar gator och gång- och cykelvägar på våren - det får inte vara för torrt eller blött. Arbetet tar cirka åtta veckor. Vi börjar alltid med gång- och cykelvägar och centrum först. Kransorterna kör vi samtidigt som vi städar i Katrineholm. Vissa gator behöver städas på nätterna. Därför kommer vi att behöva stänga av vägar på natten och arbetet kommer innebära störningar. Anledningen till nattarbete är för att vi inte ska hindra trafiken på dagen och för att våra kollegor ska ha en trafiksäker arbetsmiljö.

Hjälp oss! Du som är fastighetsägare kan påverka att arbetet går fortare. Sopa upp och ta bort sanden från gångbanan utanför ditt hus innan vi sopar gatorna.

Priorteringsordning 2023:

  • Öster, Strångsjö, Forssjö, Björkvik
  • Norr, Valla, Sköldinge, Flodafors
  • Väster
  • Söder, Äsköping, Äs vägskäl, Bie, Strängstorp

Så underhåller vi våra gator och vägar

På vår sida om underhåll av gator kan du läsa om vårt arbete med snöröjning, sandupptagning och belysning - och vilket ansvar du som fastighetsägare har inom tätbebyggt område.