/

Publicerad:

Konstverket "Naturrutan" väcker nyfikenhet om djur och natur

Onsdag 22 mars invigdes konstverket “Naturrutan” av konstnären Ellen Ehk Åkesson på Sandbäcksskolans skolgård. Elever från elevrådet fick klippa bandet för att inviga konstverket och sedan startades flera samtal om konst, djur och natur.

Konstnären Ellen Ehk Åkesson framför konstverket "Naturrutan".

Konstnären Ellen Ehk Åkesson bredvid konstverket "Naturrutan".

Under onsdagen 22 mars fick Sandbäcksskolan inviga det nya konstverket som är placerat på skolgården utanför den nybyggda entrén. Konstverket heter "Naturrutan" och är skapat av konstnären Ellen Ehk Åkesson. På invigningen var bland annat elever, personal från skolan, tjänstepersoner inom kommunen och bildningsnämndens ordförande Ulrica Truedsson (S) på plats.

Under invigningen höll Ulrica Truedsson tal och därefter berättade konstnären om konstverket. "Naturrutan" är gjord i brons och föreställer djur, svampar och annat som finns i vår natur. Uppdraget att klippa bandet fick två elever från elevrådet för att välkomna det nya konstverket. Direkt efter dök flera samtal upp mellan elever, konstnären och övriga kring konst, djur och natur. En av frågorna vad bland annat "Är det en riktig snigel?".

Eleverna på Sandbäcksskolan har varit med och tagit fram värdeorden ”vänskap, äventyr och pirrighet” som konstverket utgår ifrån, samt ett tema kring natur och symbios. Konstverket kommer kunna bidra till skolundervisningen i flera ämnen.

Elever utforskar konstverket tillsammans med konstnären.

Elever utforskar det nya konstverket tillsammans med konstnären.

Om konstnären Ellen Ehk Åkesson

Ellen Ehk Åkesson är född 1976 i Nybro i Småland där hon fortfarande bor och verkar. Hon har sin ateljé i före detta glasbruket Pukeberg i Nybro. Hon arbetar även som konstnär på Orrefors Kosta Boda och arbetar i glasbruket i Kosta. Hon är utbildad vid bland annat HDK-Valand i Göteborg och Capellagården på Öland.

Ellen använder olika material som lera, brons och glas i sitt konstnärskap. Utgångspunkten är skogen, det organiska och mystiska.

Juryns motivering

En samrådsgrupp valde att ge konstuppdraget till Ellen Ehk Åkessons skissförslag ”Naturrutan” med motiveringen: Konstverket Naturrutan har på ett väl tillfredställande vis tagit sig an konstuppdragets värdeord ”vänskap, äventyr och pirrighet” och tema kring natur och symbios. Med sina olika dimensioner kring seende och perspektiv bjuder "Naturrutan" in till interaktion och upptäckarglädje. Med sin detaljrikedom och taktila utförande låter konstverket oss fördjupa oss i en utforskning av liv, naturens rikedom och vår plats i ekosystemet. "Naturrutan" knyter an till det befintliga konstverk på skolgården ” Myrägg och insekter” och de båda konstverken kommer kunna bidra till skolundervisningen i flera ämnen.

Vem beslutar om konstverket?

Processen för konstinköpet är urvalsuppphandlingen har skett enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU). Denna lag gäller all kommunal upphandling, även av konstverk för offentlig miljö.

Det konstnärliga gestaltningsuppdraget utlystes i form av en urvalsupphandling där ett befintligt konstverk skulle köpas in hösten 2021 på konstpool.se. Av de 42 konstnärer som anmälde sitt intresse tittade en konstsakkunnig jury på materialet men inget av konstverken höll måttet. Upphandlingen avbröts då och våren 2022 gjordes en direktupphandling av konstnären Ellen Ehk Åkesson.

Juryn bestod av avdelningschef och konstsamordnare på kulturförvaltningen, kulturnämndens ordförande, rektorer från Järvenskolan och representant från bostadsbolaget Katrineholms fastigheter AB.

Vad kostar konstverket?

Det konstnärliga gestaltningsuppdragets genomförandebudget är 270 000 kronor. I genomförandebudget ingår bland annat material-, produktions- och monteringskostnad samt konstnärens arvode. Budgeten kommer från investeringsmedel för kommunens byggnation av ny entré till Sandbäcksskola utifrån enprocentsregeln. Regeln är en finansieringsmodell för offentlig konst som innebär att cirka en procent av budgeten avsätts för konstnärlig gestaltning vid ny-, om- och tillbyggnad.