/

Publicerad:

Miljonstöd till innovativ metod för att rena grundvatten från PFAS i Katrineholm

Tillsammans med Luleå universitet och RGS Nordic får Katrineholms kommun 2,2 miljoner i stöd via Statens geotekniska institut (SGI) för att rena förorenat grundvatten från PFAS vid kvarteret Abborren i Katrineholm.

Ny innovativ metod för sanering

Grundvattnet i kvarteret Abborren (gamla brandstationen) intill Stadsparken i Katrineholm är sedan tidigare förorenat av miljögiftet PFAS. Den främsta källan till PFAS är brandsläckningsskum. PFAS innehåller högfluorerade ämnen som används för att stöta bort fett, smuts och vatten.

Tillsammans med Luleå universitet och RGS Nordic kommer Katrineholms kommun att testa en ny metod för sanering av PFAS med hjälp av en ultraljudsreaktor. Målet är att slå sönder PFAS-molekylerna med hjälp av ultraljudsreaktorn. Det här kommer att ske genom att man först borrar sig ner till grundvattenmagasinet för att sedan föra ner ultraljudsreaktorn och låta vattnet flöda genom den.

Metoden, som kallas för sonolys, är framtagen av forskare på Clarkson University i USA. I jämförelse med andra metoder för sanering av PFAS, som är väldigt få, är sonolys mycket mer kostnadseffektiv.

– Det här är en helt ny metod och som aldrig tidigare har testats i stor skala på en förorenad plats. Om det fungerar så bra som vi hoppas kommer det verkligen att vara revolutionerande, säger Jenny Herbertsson som är miljöstrateg och vattensamordnare på Katrineholms kommun.

Projektet kommer att påbörjas i september 2022 och beräknas avslutas augusti 2025. Projektet beräknas kosta cirka 4,4 miljoner kronor, varav Katrineholms kommun medfinansierar hälften av den totala kostnaden.

Forskningsfinansiering inom Tuffo

Projektet medfinansieras genom statliga medel från Statens geotekniska institut (SGI) och deras utvecklingsprogram "Tuffo" Länk till annan webbplats. (Teknikutveckling och forskning inom förorenade områden). Programmet ska leda mot en effektivare och snabbare sanering av förorenade områden. Avsikten är att forskare i samarbete med andra aktörer ska kunna söka medel för teknikutvecklings- och forskningsprojekt.

Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling

Med det här projektet är vi med och bidrar till att uppnå de globala målen för hållbar utveckling. Tillsammans bidrar vi till att uppnå följande mål:

Mål 3: God hälsa och välbefinnande Länk till annan webbplats.
Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur Länk till annan webbplats.

Sveriges miljömål

Utifrån Sveriges miljömål Länk till annan webbplats. är detta projekt även med och bidrar till att uppnå följande mål:

  • Giftfri miljö
  • Grundvatten av god kvalitet
  • Generationsmålet

Kontakt

Miljöstrateg/vattensamordnare

Jenny Hebertsson

Telefon: 0150- 576 65, 0150-570 00 (växel)

Besök: Trädgårdsgatan 1, Katrineholm