/

Publicerad:

Alminia AB avslutar sina uppdrag i Katrineholm

Alminia AB har utfört hemtjänst enligt Lagen om valfrihet, LOV samt personlig assistans i Katrineholms kommun. Företaget kommer avsluta sina uppdrag inom Vård- och omsorgsförvaltningen. De personer som har beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) kommer att få ett brev om byte av utförare.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) beslutade den 1 april 2022 att återkalla Alminia ABs tillstånd att bedriva personlig assistans och hemtjänst. I Katrineholm berörs ett 40-tal brukare.

I dagarna skickas ett brev med information om det inträffade till berörda.

- Olyckligt när sådant här inträffar men ingen brukare ska behöva hamna i kläm. Samtliga brukare får göra ett omval av tjänsteleverantör. Vi välkomnar brukarna till oss eller till någon av de andra utförarna som de kan välja mellan, säger Anna-Lena Ramstedt chef vård och omsorgsförvaltningen.