/

Startar:

Slutar:

Kommunfullmäktige

Safiren, Drottninggatan 19 Katrineholm

Sammanträdeshandlingar publiceras några dagar innan sammanträdet