/

Publicerad:

Film och eget skapande

Ge era elever möjlighet till eget konstnärligt skapande genom att analysera film och göra egna filmer!

Skapande skola filmcentrum

Kort information

Med hjälp av professionella filmpedagoger får eleverna under en workshop en grundkurs i filmanalys samt en introduktion i praktiskt filmskapande med iPads. Eleverna får arbeta, både med teori och praktiska övningar, med filmen som konstform. De får analysera och tolka filmens språk, teknik och berättande utifrån ett konstnärligt perspektiv.

Eleverna får själva kliva in i rollen som filmskapare. De får i mindre grupper en introduktion i filmskapande. Workshopen avslutas med en gemensam filmvisning där deltagarna får se varandras filmer/scener.

Målgrupp

Årskurs F-9 oh särskola
Antal elever i en workshop: 16-30

Tidsomfattning

Gärna om möjligt tillgång till lokalen 30 min före/30 min efter genomförd workshop

Lokal & teknik

Det krävs att man har en projektor med duk och eluttag.

Kontaktuppgifter

Namn: Nina Rahm
Telefon: 070 767 44 50
Mejl: nina@filmcentrum.se